asyan.org
добавить свой файл
1
Варіант З

1. (3 бали) Точка А знаходиться на відстані 25 м від вершин прямокутного трикутника з катетами 24 м і 32 м. Знайти відстань від точки А до площини трикутника.

2. (4 балів) 3 точки до площини проведено дві похилі, довжини яких 15 дм і 20 дм. Їх проекції відносяться, як 9:16. Знайти відстань від точки до площини.

3. (5 балів) У прямокутній трапеції ABCD бічні сторони – 24 см і 25 см, а більша діагональ BD є бісектрисою прямого кута. Із вершини тупого кута С до площини трапеції проведено перпендикуляр СМ довжиною см. Знайдіть відстань від точки М до вершини А.