asyan.org
добавить свой файл
1
Бібліотечний урок «БІБЛІОГРАФІЯ. АНОТАЦІЯ

Мета. Знайомство з структурою бібліотеки, алфавітним та систематичним каталогом, спостереження над оформленням вихідних даних книги ( послідовність запису, розділові знаки), формування поняття про анотацію, формування навиків складання анотації на художні книги, вміння працювати з друкованими виданнями ( художня книга, підручник), розвивати пам’ять, увагу, виховувати повагу один до одного, бережне ставлення до художньої книги.

Обладнання. Алгоритм «Як знайти книгу», каталожні картки, каталожні роздільники, пам’ятка « Як працювати з книгою», вислови про книгу, художні книги.
^ Хід уроку


 1. Повідомлення теми.

З-поміж безлічі книг, з якими має справу історія світової літератури, поодиноко виділяються ті, що ввібрали в себе науку віків і мають для народу значення заповітне.

До таких належить « Кобзар», книга, яку народ український поставив на першому місці серед успадкованих з минулого національних духовних скарбів.

Дивовижна доля цієї книги. Поезії, що входять до неї, складалися на тернистих дорогах поетового життя, писалися то в мандрах, то в казаметах, мережилися при світлі білих ночей Півночі та в пісках пустель закаспійських, під самотнім сонцем вигнання. Хоча більшість поезій написані поза межами рідного краю, наскрізне струменить у них світлий образ Дніпра мріє синя далечінь українських степів. На випадкових аркушиках паперу та в захалявних книжечках поетова рука похапцем, покрадьки записувала рядки, що стануть дорогими для цілого народу, донесуть до нього крізь усі перепони вищі й вічні слова.

Книга формувалася поступово, рік за роком, формувало її саме поетове життя, і все найістотніше із цього життя, з з великого життя українського кріпака Тараса Шевченка – від його юності й до останього подиху – увібрав у себе цей класичних розмірів томик, збірник поезій, що його в хвилину творчого осяяння було найменовано «Кобзарем». Відтоді, впродовж багатьох десятиріч, книга ця буде настільною для кожного українця. (О. Гончар)

Бачить – не бачить,

Чути – не чує,

Мовчки говорить,

Дуже мудрує,

Часом захоче –

Правди навчає,

Іноді бреше –

Всіх звеселяє.

Хто ж то такая

В світі щаслива,

Мудра, правдива і

Жартівлива?
( Книга)


 • Так. Сьогодні на уроці мова піде про книги.А які вислови, загадки про книги вам відомі?

 • - Яку роль у вашому житті відіграє книга?

 1. Вивчення нового матеріалу


Кожен з вас потрапляючи до бібліотеки, особливо великої, стикався з проблемою пошуку книг. З чого треба розпочати пошук книг у бібліотеці?

^ Робота з алгоритмом пошуку книг.

Якщо вам прізвище автора невідоме, а відома тільки назва книжки, треба звернутись до систематичного каталогу.

Систематичний каталог – це каталог, у якому бібліографічні картки розташовані за певними галузями знань, наприклад, з математики, фізики, географії, психології та ін.

Каталог складається із спеціально розграфованих каталожних карток. У кутку проставляється шифр, який показує до якої галузі знань належить певна книжка. В картці указується прізвище автора, повна назва книги, видавництво, рік видання, кількість сторінок.

Кожний відділ, або як ще називають, кожна галузь наук відокремлюється одна від одної за допомогою роздільника – це картка з товстого картону, яка має у верху виступ. На цьому виступі указується назва відділу. Всі дані каталогу записуються друкованим шрифтом. Всі картки вміщуються у скриньки, на кожній з них вказується, картки з якого відділу входять до її складу. Усі скриньки розставляються послідовно за каталожними індексами. Над скриньками робиться підпис « Систематичний каталог».

Якщо прізвище автора вам відоме, тоді зверніться до алфавітного каталогу. У цьому каталозі, на відміну від систематичного, каталожні картки розташовані в алфавітному порядку за прізвищами авторів, а якщо це енциклопедія – за алфавітом назв. При цьому галузі наук не враховуються.


 1. Практична робота – оформлення вихідних даних книг.

  1. Нариси з історії України. Яковенко Н.М. 7-8. Ґенеза, 1997 – 480 с.

  2. В.Шекспір. Вибрані твори. Москва, «АСТ2 1998 – 710 с.
 1. Вивчення нового матеріалу.


З яких частин складається книжка?

( Титульна сторінка, форзац, передмова, зміст).

Коли отримали книгу, то починаєте її роздивлятися – знайомитесь з вихідними даними і анотацією.

Вихідні дані – прізвище автора. Назва книги, прізвища редакторів, видавництво, його адреса, обсяг видання, тираж.

Анотація – короткий огляд змісту книги, найчастіше це рецензія на твір.

До складу анотації можуть входити такі частини :

 • відомості про автора, пов’язані з виникненням книги;

 • короткий зміст книги, найчастіше з рецензією на зміст;

 • інформація щодо віку, якому адресована книга.

Знайомство з прикладами анотацій на художні книги з аналізом структури кожної анотації.


 1. Практична робота.


Складання анотації на художню книжку.


 1. Аналіз виконаних робіт.


Зачитування анотації і рецензія на виконану роботу.


 1. Підсумок уроку.


Великий чеський педагог Ян Амос Коменський ще в середині XYІІ ст.. виголосив промову « Про майстерне користування книгами – найпершими знаряддями культури природних здібностей». І хоча думкам цим понад триста років, вони не втратили вартості.

Отож послухайте: « Недостатньо читати книжки. Їх треба читати уважно: з тією метою, щоб найбільш важливе помічалося і виносилося.

Помічалося – у самій книзі, якщо вона твоя; виносилося тобто виписувалося, і з власної книжки, і з чужої. Вибирати найсуттєвіше – справа такої надзвичайної ваги, що неможливий справжній читач, котрий не був би водночас відбирачем.

Покладатися лише на пам’ять – все одно, що читати на вітер, тому що пам’ять наша надзвичайно нетривка, багато чого вбирає в себе, але незабаром втрачає, якщо воно не закріплене не письмі. Отож допомагаймо їй вловлювати корисне, наскільки це можливо, найліпше, якщо все достопам’ятне виписуватиметься і занотовуватиметься у наші нотатки, звідки воно в найліпший спосіб добуватиметься на всі випадки життя».

( З книги « Життя висловлюватися»)

8. Домашнє завдання.

Виписати у бібліотеці кілька зразків запису вихідних даних книги, користуючись систематичним каталогом.

АЛГОРИТМ « ЯК ЗНАЙТИ КНИГУ»