asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
2005 р.    2004 р.    2003 р.
Болонський процес. Кредитно-трансферна система підготовки фахівців

2007 р.


1.

 

Башмакова Н.И.    Мировые тенденции развития образования в 21 веке: видение ЮНЕСКО и практика реформ// Высшее образование сегодня.- 2007.- №1.- С. 28-30.- [Реформы образования. Болонский процесс].

2.

 

Безугла Л.І.  Впровадження самостійної роботи з формування культури здоров'я студентів ВНЗ у контексті Болонського процесу// Теорія та методика фізичного виховання.- 2007.- №3.- С. 3-6.

3.

 

Білощицький А.О.    Розробка та впровадження інформаційно-інтегрованих програмних засобів для забезпечення кредитно-модульної організації навчального процесу на базі корпоративної комп'ютерної мережі/ А.О.Білощицький, В.В.Демченко, П.П.Лізунов// Вісник Хмельницького національного університету.Технічні науки.- 2006.- №4.- С. 194-199.

4.

 

Бондар В.    Стратегія і тактика підготовки вчителя для реалізації завдань Болонського процесу/ В.Бондар, І.Шапошникова// Освіта і управління.- 2006.- №3-4.- С. 24-38.

5.

 

Бузунов Р.    Місце кредитно-модульної системи організації навчального процесу в системі державного управління// Підприємництво, господарство і право.- 2006.- №12.- С. 23-27.- [Теорія управління].

6.

 

Васильев Л.И.    Компетентностый подход при модульной технологии обучения в вузе/ Л.И.Васильев, А.Н.Мамцев// Высшее образование сегодня.- 2006.- №12.- С.40-43.- [Научно-методические основы модульной технологии обучения].

7.

 

Данилишин Б.  Освіта, наука і виробництво у контексті вимог Болонської декларації/ Б.Данилишин, В.Куценко// Вісник НАН України.- 2007.- №3.- С. 14-23.

8.

 

Жулинський М.    Українська національна ідея в ідеологічній системі державотворення// Вища освіта України.- 2006.- №4.- С. 5.- [Аналізуються інноваційні зміни, ініційовані болонськими домовленостями].

9.

 

Загородній А.  Європейська система забезпечення якості вищої освіти// Вища школа.- 2006.- №4.- С. 15-22.- [Віща освіта України і Болонський процес].

10.
Кожевникова Е.    Студент- лицо ответственное// Библиотека.- 2006.- №10.- С.53-54.- [Программа  ЮНЕСКО "Образование для всех". Болонский процесс. Внедрение Болонского процесса в российскую систему образования.].

11.

 

Олійник А.    Болонські домовленості як правове й організаційне підґрунтя інноваційного розвитку освіти// Вища освіта України.- 2006.- №4.- С. 14-20.

12.
Пугачов С.    Болонський процес: перспективи і проблеми// Освіта України.- 2007.- №13.- С. 11.

13.
Скрипченко О.В.  Навчальні системи. Традиційність розвитку і ... болонський акцент/ О.В.Скрипченко, Т.М.Лисянська// Освіта.- 2007.- №11-12.- С. 3.

14.

 

Фрид Й.  Частное высшее образование в Европе: сравнительный анализ с точки зрения целей Болонского процесса/ Й.Фрид, А.Баумгартл// Высшее образование сегодня.- 2007.- №2.- С. 26-30.

15.

 

Чернелевський Л.    Удосконалення підготовки фахівців із спеціальності "Облік і аудит" у світлі Болонського процесу// Бухгалтерський облік і аудит.- 2006.- №12.- С. 43-46.- [Система підготовки кадрів].следующая страница >>