asyan.org
добавить свой файл
1

А К Т


ГОТОВНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ДО НОВОГО 2011-2012 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Складений 5 серпня 2011 року
Повна назва навчального закладу Золочівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3

Повна адреса вул. 1 Травня, 55, смт.Золочів Харківської області

Телефони 5-25-85

Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу Москаленко Валентина Григорівна

Відповідно до наказу (органу місцевого самоврядування) від від 17.06.11203

перевірку проводила комісія у складі:

Зашаловська Н.В., заступник голови Золочівської районної державної адміністрації, – голова комісії;

Оберемок Н.В., начальник відділу освіти, – член комісії;

Гарбуз В.О., начальник Золочівського РВ ГУМНС України в Харківській області, – член комісії;

Козюпа С.М., головний санітарний лікар Золочівського району, – член комісії;

Цилюрик О.М. , головний спеціаліст відділу освіти, – член комісії;

Гурин В.І., спеціаліст І категорії відділу освіти, – член комісії;

Скляренко Т.О., начальник служби охорони праці відділу освіти, – член комісії;

Ткаченко В.В., голова райкому профспілки, – член комісії;

Добринюк В.В., інженер по обладнанню господарчої групи відділу освіти, – член комісії;

Москаленко В.Г. керівник закладу, член комісії

Комісія встановила :

1. Витяг з рішення органу місцевої виконавчої влади про закріплення за навчальним закладом території обслуговування - є

2. Наявність списків дітей дошкільного віку, які мешкають на території обслуговування навчального закладу - є

3. Проект річного плану роботи на 2011-2012 навчальний рік є

4. Робочий навчальний план на 2011-2012 навчальний рік є

5. Проект розкладу занять, роботи гуртків є

6. Книга наказів з основної діяльності є

7. Книга наказів з кадрових питань є

8. Журнал прибуття (вибуття) дітей є

9. Матеріали щодо проведення звітування керівників навчальних закладів є

10. План проведення та робочі матеріали до серпневої педагогічної ради є

11. Наявність та стан методичного кабінету – немає. Періодична преса , методична література, дидактичний матеріал і посібники - забезпечено згідно норм, створення умов для підвищення фахової майстерності педагогів – на належному рівні

12. Штатний розпис навчального закладу, його відповідність чинному законодавству України є

13. Забезпеченість педагогічними кадрами, відповідно до фахової освіти та технічним персоналом забезпечено

14. Наказ про розподіл попереднього педагогічного навантаження . Середнє навантаження педпрацівників закладу – 36 годин

15. Стан території :наявність квітників - є, ділянок для трудової діяльності дітей- немає, спортивного майданчику, ігрових майданчиків для кожної вікової групи - є спортивно-ігровий майданчик, огорожі -є, підсобних споруд - є, бетонованого майданчику для сміттєзбиральника - є .

Загальний стан території - задовільний

16. Виконання плану проведення капітального та поточного ремонту - виконується

17. Оцінка стану будівель, споруд та інженерних мереж (постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж»). Наявність щорічних (восени та на весні) актів обстежень будівель – ДНЗ знаходиться в будівлі школи. Огляд загального технічного стану будівель і споруд виконано.

18. Стан технічних засобів навчання - задовільний, дотримання термінів експлуатації та умов зберігання – згідно з діючими вимогами

19. Наявність музично-спортивної зали - є . Забезпеченість обладнанням - забезпечено частково

20. Стан харчоблоку - задовільний, , забезпеченість технологічним обладнанням - забезпечено, меблями та посудом - забезпечено, дотримання санітарно-гігієнічних вимог – дотримуються

21. Наявність та стан обладнання медичного кабінету - є, стан задовільний, ізолятору - немає,

22. Стан збереження меблів у групових кімнатах та приміщеннях - задовільний

23. Готовність закладу до роботи в осінньо-зимовий період: наявність плану підготовки - є, стан опалювальної системи - задовільний, котелень –задовільний, теплоцентралі - від локальної системи теплопостачання школи, стан задовільний . Наявність паспортів на котельні-

.Умови для зберігання твердого палива (при його необхідності) - котельня працює на газовому паливі

24. Наявність приладів обліку енергоносіїв – є , енергопаспорта установи -_немає Відсоток встановлених енергозберігаючих вікон -0% , дверей 0% , ламп –25% від загальної кількості

25. Забезпеченість комп’ютерною технікою (кількість ПК) 1 комп'ютер

26. Наказ по закладу про призначення відповідального за організацію роботи з охорони праці (крім заступника з адміністративно-господарчої частини) - є

27. Організація медичних оглядів дітей проводиться згідно діючих вимог, контроль за станом здоров’я виконує Золочівська ЦРЛ

.Проведення обов’язкових медичних оглядів працівників - проводиться згідно діючих вимог

28. Забезпечення питного режиму в закладі - забезпечено

29. Наповнюваність вікових груп згідно з нормами 182,6%

30. Дотримання правил безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу: наявність протоколів про проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці – є , наявність інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності – є , журналів реєстрації інструктажів - є

31. Стан підготовки приміщень дошкільних навчальних закладів - задовільний, відповідність вимогам безпеки всіх групових приміщень і служб - відповідають вимогам безпеки. Наявність перспективного плану поповнення обладнання - є, правил безпеки - є, пам’яток - є. Призначення відповідальних за безпеку життєдіяльності в групах - призначені

32. Стан освітлення у навчальному закладі згідно з нормами - забезпечено згідно норм

33. Відповідність систем заземлення вимогам безпеки. Наявність акта перевірки опору ізоляції електромережі і заземлення – виконано. Наявність вчасно підтвердженого допуску до роботи у електрика і співробітників, які працюють з електроустановками- необхідно отримати.

34. Виконання «Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України», затверджених спільним наказом Головного управління Державної пожежної охорони МВС та Міністерства освіти і науки України від 30.09.1998 № 348/70, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.12.1998 за № 800/3240 – в цілому виконуються Наявність і стан протипожежного обладнання – недостатня кількість вогнегасників

35. Проведення атестації робочих місць за умовами праці (Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 «Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці») - необхідно провести.

36. Наявність розділу «Охорона праці» в колективному договорі та Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам - є

37. Забезпеченість навчального закладу захищеними статтями витрат - забезпечено

38. Залучення спеціального фонду бюджету - залучається

39. Своєчасність виплати заробітної плати, обов’язкових виплат(стаття 57 Закону України «Про освіту») забезпечується

40. Забезпечення дітей гарячим харчуванням - забезпечується. Розмір передбачених коштів на одну дитину в день за рахунок бюджету та батьківської оплати (стаття 35 Закону України «Про дошкільну освіту») за рахунок бюджету –5,92 грн. батьківської оплати – 5,92 грн.

41. Кількість витрачених коштів на підготовку закладу 25,18 тис.грн.

в тому числі:

бюджетних – 14,99 тис.грн.

спонсорських – 1,85 тис.грн.

батьківських - 8,34 тис.грн.

зароблених закладом ___
42. Вказати:

- які конкретно виконані основні види робіт (зазначити обсяги, вартість):

опоряджувальні роботи – 3,31 тис.грн.

сантехнічні роботи – 0,6 тис.грн.

заміна дверей – 12 тис.грн.

ремонтні електротехнічні роботи – 1,62 тис.грн.

- що вжито для зміцнення матеріально-технічної бази (зазначити вартість):

придбано м'який інвентар( килим) – 0,6 тис. грн.

поповнення МТБ – 1,3 тис. грн.

методичне забезпечення, стенди– 3,59 тис.грн

спортивний інвентар -1,8 тис.грн.

43. Рекомендації:

Рай СЕС Впровадити альтернативне водопостачання. Вирішити питання обладнання тіньового навісу на ігровому майданчику.Забезпечити харчоблок достатньою кільуістю розробних столів з гігієнічним покриттям. Обладнати вікно в медичному пункті.

СДПЧ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Служба охорони праці Поновити вміст медичних аптечок

44. Висновок комісії про готовність навчального закладу до нового навчального року :

Заклад може розпочати роботу в новому навчальному році.
Голова комісії______________Зашаловська Н.В.
Члени комісії ___________Оберемок Н.В.

____________Гарбуз В.О.

____________Козюпа С.М.

___________Цилюрик О.М.

___________Гурин В.І.

___________Ткаченко В.В.

___________Скляренко Т.О.

___________Добринюк В.В

___________Москаленко В.Г.

Оригінал підписано ?