asyan.org
добавить свой файл
1

Варіант 1

1.(0,5б) Основою похилого паралелепіпеда є…

А

Б

В

Г

Д

шестикутник

трапеція

трикутник

паралелограм

Інша відповідь

2.(0,5б)За якої з наведених умов чотирикутна призма є правильною?

А

Б

В

Г

Д

Усі бічні грані-прямо-кутники


Усі бічні ребра перпендикулярні до площини основи

Усі грані-прямокутники

У її основі лежить квадрат

Такої умови не наведено

3.(3б) Установіть відповідність між площею фігури (1-3) та формулою її знаходження (А-Г)

1 Площа повної поверхні куба знаходиться за формулою

А ЗаН

2 Площа бічної поверхні прямої призми, в основі якої лежить правильний трикутник, знаходиться за формулою

Б 4аН

3 Площа бічної поверхні прямокутного паралелепіпеда, в основі якого лежить квадрат, знаходиться за формулою

В 6а2
Г 4а2

4 (2б) В основі прямої трикутної призми лежить прямокутний трикутник з катетами 8 і 6см. Знайти бічне ребро призми, якщо її бічна поверхня дорівнює 480см2.

5 (3б) Діагональ прямокутного паралелепіпеда дорівнює дм. Його ширина на 2дм більша за висоту, яка на 4дм менша за довжину. Знайти повну поверхню паралелепіпеда.

6 (3б) Основою прямого паралелепіпеда є ромб з діагоналями 6 і 8см. Діагональ бічної грані дорівнює Знайти більшу діагональ паралелепіпеда і його бічну поверхню.

Варіант 2

1.(0,5б) Скільки бічних ребер у чотирикутної призми?

А

Б

В

Г

Д

4

8

12

16

14

2.(0,5б)Бічні грані похилого паралелепіпеда є…

А

Б

В

Г

Д

прямокутниками


паралелограмами

трапеціями

квадратами

Інша відповідь

3.(3б) Установіть відповідність між многогранниками (1-3) і площами поверхонь (А-Г)

1 Площа повної поверхні прямокутного паралелепіпеда з вимірами 1см, 4см, 3см

А 20см2

2 Площа повної поверхні чотирикутної призми, усі бічні грані якої рівні, з площею основи 5см2, площею бічної грані 15см2

Б 96см2

3 Площа повної поверхні куба знаходиться з ребром 4см

В 38см2
Г 70см2

4 (2б) В основі прямої трикутної призми лежить многокутник , сторони якого відносяться як 17:10:9, а бічне ребро дорівнює 16см. Знайти сторони основи призми, якщо її бічна поверхня дорівнює 1152см2.

5 (3б) Діагональ прямокутного паралелепіпеда дорівнює дм. Його довжина на 3дм більша за ширину, яка на 5дм менша за висоту. Знайти повну поверхню паралелепіпеда.

6 (3б) Основою прямого паралелепіпеда є паралелограм із сторонами 3 і 5см, кут між якими 60 Більша діагональ паралелепіпеда дорівнює Знайти бічне ребро паралелепіпеда і його бічну поверхню.

Варіант 3

1.(0,5б) Скільки ребер у чотирикутній призмі?

А

Б

В

Г

Д

9

6

12

13

10

2.(0,5б)За якої з наведених умов трикутна призма є правильною?

А

Б

В

Г

Д

Усі бічні грані-прямо-кутники


Усі бічні ребра перпендикулярні до площини основи

Усі грані-прямокутники

У її основі лежить рівносторонній

трикутник

Такої умови не наведено

3.(3б) Установіть відповідність між площею фігури (1-3) та формулою її знаходження (А-Г)

1 Площа бічної поверхні прямокутного паралелепіпеда, в основі якого лежить квадрат, знаходиться за формулою

А ЗаН

2 Площа бічної поверхні прямої призми, в основі якої лежить правильний трикутник, знаходиться за формулою

Б 4аН

3 Площа повної поверхні куба знаходиться за формулою

В 6аН
Г 6а2

4 (2б) В основі прямої трикутної призми лежить прямокутний трикутник з катетами 3 і 4см. Знайти бічне ребро призми, якщо її бічна поверхня дорівнює 180см2.

5 (3б) Діагональ прямокутного паралелепіпеда дорівнює дм. Його ширина на 3дм більша за висоту, яка на 2дм менша за довжину. Знайти повну поверхню паралелепіпеда.

6 (3б) Основою прямого паралелепіпеда є ромб з діагоналями 12 і 16см. Діагональ бічної грані дорівнює Знайти більшу діагональ паралелепіпеда і його бічну поверхню.

Варіант 4

1.(0,5б) Скільки ребер у трикутній призмі?

А

Б

В

Г

Д

9

6

12

13

10

2.(0,5б)Бічні грані прямого паралелепіпеда є…

А

Б

В

Г

Д

прямокутниками


паралелограмами

трапеціями

ромбами

Інша відповідь

3.(3б) Установіть відповідність між многогранниками (1-3) і площами поверхонь (А-Г)

1 Площа повної поверхні прямокутного паралелепіпеда з вимірами 1см, 4см, 5см

А 60 см2

2 Площа бічної поверхні правильної чотирикутної призми, зі стороною основи 5см і бічним ребром 3см.

Б 36 см2

3 Площа грані куба з ребром 2см

В 4 см2
Г 58см2

4 (2б) В основі прямої трикутної призми лежить многокутник , сторони якого відносяться як 9:8:6, а бічне ребро дорівнює 15см. Знайти сторони основи призми, якщо її бічна поверхня дорівнює 690см2.

5 (3б) Діагональ прямокутного паралелепіпеда дорівнює дм. Його довжина на 2дм більша за ширину, яка на 4дм менша за висоту. Знайти повну поверхню паралелепіпеда.

6 (3б) Основою прямого паралелепіпеда є паралелограм із сторонами 6 і 10см, кут між якими 60 Більша діагональ паралелепіпеда дорівнює Знайти бічне ребро паралелепіпеда і його бічну поверхню.