asyan.org
добавить свой файл
1

І варіант

1. (1б) Укажіть кількість точок екстремуму, що має функція, визначена на множині дійсних чисел, графік якої зображено на рисунку.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

Інша відповідь

2. (1б) Знайдіть проміжки спадання функції .

А

Б

В

Г

Д[1;3]

Функція зростає на всій області визначення

3. (1б) Знайдіть критичні точки функції .

А

Б

В

Г

Д

0

0;3

-1;1

; 0;

Функція критичних точок не має

4. (2б) Знайдіть проміжки зростання функції .

5. (2б) Знайдіть екстремуми функції .

6. (2б) Знайдіть найбільше та найменше значення функції

на відрізку .

7. (3б) Дослідіть функцію і та побудуйте її графік

ІІ варіант

1. (1б) На рисунку зображено графік функції . Знайдіть середнє арифметичне точок мінімуму цієї функції.

А

Б

В

Г

Д

1.5

- 0,75

- 3

- 4

Інша відповідь

2. (1б) Знайдіть проміжки спадання функції .

А

Б

В

Г

Д[-1;3]3. (1б) Знайдіть критичні точки функції .

А

Б

В

Г

Д

2

-2;2; 0;

Функція критичних

точок не має

4. (2б) Знайдіть проміжки зростання функції .

5. (2б) Знайдіть екстремуми функції .

6. (2б) Знайдіть найбільше та найменше значення функції

на відрізку .

7. (3б) Дослідіть функцію і та побудуйте її графікІІІ варіант

1. (1б) Укажіть кількість точок екстремуму, що має функція, визначена на множині дійсних чисел, графік якої зображено на рисунку.
А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

Інша відповідь
2. (1б) Знайдіть проміжки спадання функції .


А

Б

В

Г

Д[1;3]


3. (1б) Знайдіть критичні точки функції .


А

Б

В

Г

Д

4

0; 6

0; 4

-4; 0

Функція критичних точок не має
^ 4. (2б) Знайдіть проміжки зростання функції .

5. (2б) Знайдіть екстремуми функції

6. (2б) Знайдіть найбільше та найменше значення функції

на відрізку .

7. (3б) Дослідіть функцію і та побудуйте її графік

ІV варіант

1.(1б) На рисунку зображено графік функції . Знайдіть середнє арифметичне точок максимуму цієї функції.
А

Б

В

Г

Д

-1.5

- 0,75

- 3

- 4

Інша відповідь
2. (1б) Знайдіть проміжки зростання функції .


А

Б

В

Г

Д[0;6]


3. (1б) Знайдіть критичні точки функції .


А

Б

В

Г

Д

- 1;3

-3;1

0; 1

-1; 0; 1

Функція критичних точок не має
4. (2б) Знайдіть проміжки зростання функції .

5. (2б) Знайдіть екстремуми функції

6. (2б) Знайдіть найбільше та найменше значення функції

на відрізку .

7. (3б) Дослідіть функцію і та побудуйте її графік