asyan.org
добавить свой файл
1
УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ

АССОЦИАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УКРАИНЫ ЧАСТНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ

ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТА г. Легница, Польша

ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ г. Киев, Украина

ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ г. Житомир, Украина

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ г. Москва, Россия
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ

Направление «Экономика и предпринимательство»

Первая международная научно-практическая конференция

Планируется ежегодное проведение конференции в различных городах стран-учредителей

20-21 апреля 2007 г.

г. Житомир Украина
Мета і завдання конференції:

Мета конференції - розвиток інформаційних систем і технологій для управління малим та середнім бізнесом.

^ Завдання конференції - аналіз та обговорення стану, проблем і перспектив за такими напрямками:

 • Аналіз проблем і завдань автоматизації управління бізнесом.

 • Контролінг малого і середнього бізнесу.
 • Стан і перспективи розвитку математичного управління бізнесом. Специфіка моделювання бізнесу з урахуванням. тіньової компоненти.

 • Інноваційний характер систем управління. Перспективи інтелектуалізації інформаційних систем.

 • Аналіз розвитку та використання програмних засобів автоматизованих систем.

 • Проблеми організаційного й фінансового управління бізнесом та шляхи їх вирішення.

 • Практичні аспекти і проблеми впровадження інформаційних систем.

 • Проблеми підготовки фахівців з управління бізнесом.

 • Презентації проектів, інформаційних систем, монографій та навчальної літератури.


Реєстрація учасників: 20 квітня 2007р. з 9.00 до 10.00
Відкриття: 20 квітня 2007р. о 10.00
Секції конференції:

 1. Проблеми автоматизації управління бізнесом.

 2. Системний аналіз і математичне моделювання економічних систем.

 3. Програмне забезпечення автоматизованих систем.

 4. Проблеми організаційного й фінансового управління бізнесом.

5. Гуманітарні аспекти управління й проблеми підготовки фахівців.
Програма конференції:

 1. Пленарні та секційні доповіді.

 2. Презентації.

 3. Дискусії.

 4. Екскурсії по місту Житомиру.


Публікації:

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику у вигляді доповідей тез. Рекомендовані доповіді конференції будуть опубліковані у «Віснику ІПСТ» та науковому журналі «Економіка і управління».
^ Для розміщення матеріалів конференції на сайті ІПСТ тези доповідей необхідно надіслати до 01.04.07 р.
Мови конференції - англійська, польська, російська, українська.
Організаційний внесок - для учасників конференції з України - 100 грн., для аспірантів - 40 грн., для іноземців - 100$.
^

Вимоги до оформлення тез доповідей:


 1. Кількість сторінок: 1-2 повні сторінки.

 2. Наявність УДК обов'язкова.

 3. Наявність анотацій і назв статей обов'язкова (українською, російською, англійською).

 4. Відомості про автора: науковий ступінь, вчене звання, навчальний заклад (місце роботи).

 5. Формат: А4.

 6. Поля: 25 мм (з усіх боків).

 7. Абзац: 7 мм.

 8. Текст: Times New Roman, розмір шрифта 11. міжрядковий інтервал одинарний.

 9. Заголовки: прописними посередині, розмір шрифта 12.
 1. Редактор формул: Microsoft Equation.

 2. Таблиці виконувати в Word.