asyan.org
добавить свой файл
1
Пере v 1.1

роблена анкета ЛЯХ Т. Л.
Анкета

Дослідження потенціалу громадських організацій студентів
Шановний респонденте!
Щиро просимо Вас взяти участь у дослідженні „Потенціал громадських організацій студентів" та відповісти на запитання, які допоможуть у майбутньому покращити діяльність громадських організацій студентів.

Нагадуємо, що Ваші відповіді є повністю анонімними та будуть опрацьовані у загальному масиві даних.

* * *

 1. ^ Як довго Ви особисто є членом громадської організації?

 до року

 рік - два

 більше двох років

Інше_____________________________________________________________________

 1. Ваша організація (назва) ________________________
 1. ^ Як довго працює ваша громадська організація?

 до року

 рік - два

 більше двох років

Інше_____________________________________________________________________
 1. ^ Чи має вона юридичний статус так  ні  ?
 1. Хто входить до складу вашої громадської організації (можливо декілька варіантів)?

 • студенти педагогічних спеціальностей

 • студенти економічних спеціальностей

 • студенти медичних спеціальностей

 • студенти екологи

 • студенти технічних спеціальностей

 • Не знаю

Інше_________________________________________________________________
 1. ^ Зі скількох осіб складається ваша громадська організація?

 до 10 осіб

 до 30 осіб

 більше 30 осіб
Інше_________________________________________________________________

 1. За якими напрямками соціально-педагогічної діяльності працює ваша громадська організація?

 • профілактичний
 • інформаційно-просвітницький

 • соціально-рекламний
 • діагностико-корекційний • соціально-побутовий
 • реабілітаційний
 • фандрейзинговий
 • Інше

 • Не знаю 1. Напрямки діяльності Вашої громадської організації за інтересами?

 • Наукове та професійне спрямовання;

 • Професійне спрямовання;

 • Літературно-мистецьке та культурологічне;

 • Екологічне;

 • Туристичне;

 • Спортивне та військово-патріотичне;

 • Соціальне спрямовання

 • Не знаю
7. Діяльність громадської організації поширюється на:

 • членів організації;

 • молодь області;

 • студентів ВНЗ;

 • молодь України.

 • міжнародна. діяльність. • не знаю
^ 8. Що, на вашу думку, могло б покращити діяльність вашої громадської організації?

 • проведення "школи лідерів"

 • проведення тренінгів на згуртування

 • проведення тренінгів, які б висвітлювали основи волонтерської роботи

 • навчання інтерактивним просвітницьким методам

 • забезпечення проїзними квитками

 • забезпечення уніформою

 • забезпечення канцтоварами

 • підтримка адміністрації ВНЗ

 • телевізор, відеомагнітофон, комп’ютер, принтер, сканер

 • спеціальне навчання відповідно до виду здійснюваної роботи

 • окреме приміщення для засідань членів громадської організації

 • поради спеціаліста під час здійснення соціально-педагогічної діяльності

 • чай та кава під час засідань членів громадської організації

 • навчання з розробки соціальних проектів

 • оцінка та аналіз якості здійснюваної соціально-педагогічної діяльності

 • наявність постійного координатора діяльності громадської організації • не знаю

 1. Визначте за десятибальною шкалою, наскільки кожна із нижче названих характеристик властива Вам як члену громадської організації (1 – якість відсутня повністю, 10 – якість представлена максимально)
удосконалення власної діяльності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
набуття досвіду для подальшого працевлаштування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
отримання досвіду під керівництвом досвідчених спеціалістів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
прагнення допомогти / бути корисним іншим

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
отримання нових знань та навичок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 1. ^ Визначте за десятибальною шкалою, наскільки Вам властиві такі якості, як
  (1 – якість відсутня повністю, 10 – якість представлена максимально):

терпимість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ініціативність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
безкорисливість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
впевненість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ввічливість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
відповідальність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
співчуття

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
cамоконтроль

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
 1. ^ Охарактеризуйте за десятибальною шкалою Вашу обізнаність з наступних тем (1 – якість відсутня повністю, 10 – якість представлена максимально):
знання етичних засад громадської роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
знання нормативно-правової бази громадської роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
знання сучасного стану волонтерства у світі та в Україні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
знання особливостей міжособистісної взаємодії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
знання щодо попередження конфлікту та шляхів його конструктивного вирішення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
знання інтерактивних методів просвітницько-профілактичної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
спеціальні знання відповідно до напрямку соціально-педагогічної діяльності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 1. ^ Охарактеризуйте за десятибальною шкалою Ваші вміння у здійсненні громадської діяльності (1 – якість відсутня повністю, 10 – якість представлена максимально):
організаторські вміння (вміння організувати власну діяльність, роботу групи)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
прогностичні вміння (планування діяльності, прогноз результатів)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
аналітичні вміння (аналіз ситуацій та проблем)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
комунікативні вміння (взаємодія, налагодження контактів, вміння працювати в команді)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13. Охарактеризуйте за десятибальною шкалою, які вміння Ви хочете отримати у здійсненні громадської діяльності (1 – якість відсутня повністю, 10 – якість представлена максимально):
організаторські вміння (вміння організувати власну діяльність, роботу групи)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
прогностичні вміння (планування діяльності, прогноз результатів)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
аналітичні вміння (аналіз ситуацій та проблем)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
комунікативні вміння (взаємодія, налагодження контактів, вміння працювати в команді)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Дякуємо за витрачені час і зусилля!