asyan.org
добавить свой файл
1


Аналіз ринку морозива і харчового льоду за період 2005-2010 рр. Огляд (моніторинг) ринку

морозива і харчового льоду проводиться щомісяця для визначення основних тенденцій, динаміки та ємності ринку. Маркетингове дослідження ринку морозива і харчового льоду дозволяє виявити канали (дистриб'юторська мережа) просування товару на ринку, стан конкурентного середовища, домінуючих фінансово-економічних показників і основних споживчих переваг на користь існуючих торгових марок (брендів), а також відобразити асортимент товару, представленого в даному сегменті ринку.

^ Тенденції розвитку ринку морозива. 1 квартал 2011 рік.

У 1 кварталі 2011 року імпорт морозива на територію України скоротився на 47%. У той же час у порівнянні з 1 кварталом 2010 року обсяг імпорту цього виду продукції збільшився більше ніж в 3,5 рази.

Експорт морозива в 1 кварталі 2011 року по відношенню до 4 кварталу 2010 року зріс на 79%. Однак у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року має місце скорочення експорту цього виду продукції на 14%.

Обсяг виробництва морозива в 1 кварталі 2011 року по відношенню до 4 кварталу 2010 року збільшився практично в 3 рази. У порівнянні з 1 кварталом 2010 року також спостерігається приріст цього показника темп якого склав 24%.

Показник

Темп приросту, %

^ 1 квартал 2011 / 4 квартал 2010

1 квартал 2011 / 1 квартал 2010

Імпорт

-47

269

Експорт

79

-14

Виробництво

197

24


^ Тенденції розвитку ринку морозива 2006 - 2010 рр.

Аналіз ринку морозива Україні за 2006-2010 рр. свідчить про відсутність будь-якої постійної тенденції в динаміці показників, що характеризують цей ринок.

Імпорт морозива на територію України в натуральних одиницях вимірювання в 2006 р. в порівнянні з 2005 р. збільшився на 11%. Істотне збільшення обсягу імпорту цього продукту спостерігається в 2008 р. по відношенню до 2007 р. (на 36%). У 2007 р. порівняно з 2006 р. спостерігається незначне скорочення обсягу імпорту морозива, яке склало 3%. Масштаб скорочення імпорту продукту в 2009 р. по відношенню до 2008 р. склав 71%. У 2010 р. відносно 2009 р. має місце найбільш значний приріст цього показника за останні 5 років.

Експорт морозива за межі України у натуральних одиницях виміру в 2006 р. в порівнянні з 2005 р. скоротився на 58%. У 2008 р. по відношенню до 2007 р. скорочення обсягу експорту морозива склало 18,5%. У 2007 р. відносно 2006 р. експорт цього продукту зріс на 21%, а в 2009 р. порівняно з 2008 р. – на 23%. Темп приросту цього показника в 2010 р. відносно 2009 р. склав 25%.

Збільшення обсягу виробництва морозива на території України в натуральних одиницях вимірювання протягом досліджуваного періоду спостерігається тільки в 2007 р. по відношенню до 2006 р. (темп приросту склав 10%) і в 2010 р. відносно 2009 р. (на 6%). В інші роки спостерігається скорочення обсягу виробництва морозива. У 2006 і 2007 рр. по відношенню до попередніх років темп такого скорочення був несуттєвим і становив 2% і 7% відповідно. У 2009 р. порівняно з 2008 р. обсяг виробництва морозива скоротився на 11%.

Споживання морозива на території України в натуральних одиницях вимірювання в 2009 р. по відношенню до 2008 р. зменшилося на 12%. У 2010 р. темп приросту цього показника в порівнянні з 2009 р. склав 6%.

Основними країнами-імпортерами морозива на територію України є Росія, Німеччина, Франція та Іспанія.

010.1142284…

Показник

Темп приросту по відношенню до попереднього року, %

2006

2007

2008

2009

2010

Імпорт

11,4

-3,3

36,2

-70,6

62,1

Експорт

-58,0

20,8

-18,5

23,2

25,3

Виробництво

-2,1

9,6

-6,7

-11,0

6,3