asyan.org
добавить свой файл
1
Аналіз

регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради «Про встановлення тарифів на послуги, що надаються комунальним підприємством “Міський торговельний комплекс „Калинівський ринок”»

І. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання.

На сьогоднішній день вартість послуг, що надаються комунальним підприємством “Міський торговельний комплекс “Калинівський ринок” (далі КП МТК “Калинівський ринок”) не відповідає рівню економічно обґрунтованих витрат, необхідних для надання послуг відповідної якості, підприємство не має можливості своєчасно і в повному обсязі забезпечити виконання робіт по утриманню і благоустрою території ринку.

За рахунок подорожчання основних складових собівартості надання послуг, підприємство не отримує заплановану рентабельність, внаслідок чого в теперішній час має місце обмеженість обігових коштів для створення і підтримання в належному стані умов праці для суб”єктів господарювання: юридичних осіб, фізичних осіб, громадян України та громадян інших держав, які не обмежені в правоздатності або дієздатності в законодавчому порядку, та отримання послуг споживчого ринку, який направлений на максимальне задоволення попиту населення.

Тарифи, введені в дію з 01.01.2008 року втратили свою економічну доцільність і не відповідають рівню економічно обґрунтованих витрат, а тому виникла необхідність в перегляді, розрахунку і впровадженні нових тарифів.

Основними факторами, що вплинули на зростання собівартості послуг стали:

- значне зростання вартості енергоносіїв;

- значне зростання вартості послуг по вивозу твердих побутових відходів, дезинфекції, дератизації;

- зростання розміру податку на землю відповідно до чинного законодавства;

- зростання рівня оплати праці відповідно до чинного законодавства.
Порівняльна таблиця

вартості основних складових собівартості

Елементи

витрат


Одиниця

виміру


В

тарифі з 01.01.2008 р.

В запропонованому тарифі


Коефіцієнт росту

Електроенергія

1 кВт/год.

0,3903 грн.

0,6271 грн.

1,61

Вивіз твердих побутових відходів

1 куб. м.

18,00 грн.

26,10 грн.

1,45

Дератизація

Дезинфекція

Дезинсекція

1 кв. м.

1 кв. м.

1 кв. м.

0,03 грн.

0,10 грн.

0,10 грн.

0,04 грн.

0,12 грн.

0,12 грн.

1,33

1,2

1,2

Податок на землю
1881,2 тис.грн.

3860,1 тис.грн.

2,05

Оплата праці

Мінімальна зарплата

515,00 грн.

744,00 грн.

1,44


За період застосування тарифів, введених в дію з 01.01.2008 року, рівень інфляції (індекс споживчих цін) станом на 01.01.2010 року склав 137,3 %, що також підтверджує втрату тарифами своєї економічної доцільності.
2. Обґрунтування державного регулювання визначеної проблеми.

Відсутність регулювання тарифів на всі види послуг КП МТК “Калинівський ринок” приведе до виникнення проблем:

- можливість встановлення економічно необґрунтованих (завищених) тарифів за рахунок включення до собівартості непродуктивних витрат;

- дестабілізація в цілому роботи комунального підприємства, що в свою чергу негативно вплине на господарську діяльність суб'єктів господарювання, що знаходяться в договірних відносинах з КП МТК „Калинівський ринок”.
^ 3. Проблема, що склалася в роботі комунального підприємства, за допомогою ринкових механізмів не може бути вирішена, оскільки встановлення тарифів на послуги, що надаються підприємствами комунальної власності відповідної територіальної громади, належить до повноважень відповідного органу місцевого самоврядування, тобто вона може бути вирішена лише шляхом прийняття відповідного рішення виконавчого комітету міської ради по даному питанню.
^ 4. Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.

Встановлення тарифів на всі види послуг КП МТК „Калинівський ринок” відповідно до запропонованого регуляторного акта захистить споживачів від необґрунтованого підвищення вартості послуг ринку, в т.ч. і по наданню в користування торговельних місць, яке дасть можливість застосовувати порядок надання даних послуг у відповідності до вимог чинного законодавства.

При прийнятті запропонованих тарифів:

- міська рада матиме беззбиткове комунальне підприємство;

- споживачі матимуть змогу отримувати якісні послуги для провадження діяльності;

- безперебійне надання даних послуг сприятиме стабільній роботі суб'єктів господарювання.

При прийнятті регуляторного акту очікується зростання витрат суб’єктів господарювання на оплату послуг комунального підприємства, однак за рахунок створення більш привабливих умов для здійснення торговельної діяльності матиме місце збільшення споживчого попиту, що, в свою чергу, сприятиме збільшенню обсягів реалізації товарів та отриманню доходу підприємцями.
^ Таблиця вигод та витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Зміст

Зміст

Комунальне підприємство “Міський торговельний комплекс “Калинівський ринок”

1. Стовідсоткове відшкодування витрат на надання послуг для здійснення торговельної діяльності.

2. Надання якісних послуг суб’єктам господарювання для здійснення діяльності

3. Зміцнення матеріально-технічної бази ринку

4. Створення сприятливих умов для здійснення діяльності на ринку підвищить коефіцієнт використання торговельних місць

  1. Планові витрати по:

  • утриманню торговельного місця в належному стані складають 24501,8 тис. грн. у розрахунку на рік;

  • наданню додаткових послуг 8060,6 тис. грн. у розрахунку на рік
  1. Можливість виникнення додаткових витрат на надання послуг внаслідок зростання основних складових собівартості під впливом зовнішніх нормативно-правових, або економічно-соціальних факторів.
Споживачі: підприємства, організації, суб’єкти підприємницької діяльності (фізичні та юридичні особи)

  1. Безперебійне отримання якісних послуг для здійснення діяльності на ринку

  2. Поліпшення умов роботи на ринку, підвищення рівня обслуговування споживачів сприятиме збільшенню обсягу реалізації товарів та отриманню додаткового доходу, що в свою чергу дасть можливість уникнути негативного впливу від прийняття регуляторного акту

Збільшення витрат на оплату послуг ринку за утримання торговельного місця в належному стані, та за потребою додаткових послуг


Бюджети всіх рівнів

Поповнення міського бюджету за рахунок отримання підприємством прибутку та перерахуванням податку на прибуток, частини чистого прибутку,що підлягає зарахуванню в міський бюджет

^ Плановий податок на прибуток – 1313,5 тис. грн. на рік

Частина чистого прибутку, що підлягає зарахуванню в міський бюджет – 632,7 тис.грн. на рік

Додаткових витрат не передбачається^ Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта

Найменування значень

Періоди

2009 рік

2010 рік

1. Розмір надходжень до місцевого бюджету в частині нарахувань:

- податку на прибуток
- частини чистого прибутку, що зараховується в міський бюджет

1161,5 тис.грн.

(фактично за рік)

372,3тис.грн.

(фактично за рік)


1313,5 тис.грн.

(у розрахунку на рік)

632,7 тис.грн.

(у розрахунку на рік)

2. Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб в договірних відносинах з КП МТК “Калинівський ринок”, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта

8229 договорів

(станом на 01.01.2009 року)


8480 договорів

(станом на 01.01.2010 року)


3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта

100 %.

Інформування суб’єктів господарювання буде здійснено шляхом опублікування регуляторного акту в друкованих засобах масової інформації, розміщення на інформаційних стендах ринку та через власну радіотрансляційну мережу

100 %.

Інформування суб’єктів господарювання буде здійснено шляхом опублікування регуляторного акту в друкованих засобах масової інформації, розміщення на інформаційних стендах ринку та через власну радіотрансляційну мережу
  1. ^ Визначення цілей (мети) правового регулювання.

Застосування тарифів, які пропонується встановити, забезпечить стовідсоткове відшкодування витрат, яке дозволить підтримувати територію ринку в належному санітарно-технічному і протипожежному стані відповідно ди вимог чинного законодавства, а передбачений у розрахунку рівень рентабельності – забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази підприємства.
^ 6. Альтернатива запропонованому акту.

В якості альтернативи можна запропонувати:

6.1. Тарифи на послуги, що надаються ринком, залишити на рівні нині діючих, однак при цьому всі отримані кошти будуть використані тільки на поточні витрати, а постійне зростання основних складових собівартості за рахунок змін у чинному законодавстві поступово приведе до зниження якісних і кількісних показників послуг. Підприємство не матиме можливості розвиватися, проводити заходи для надання більш якісних послуг суб’єктам господарювання для провадження діяльності та населенню міста для отримання послуг споживчого ринку, реконструкція буде призупинена внаслідок відсутності необхідних обігових коштів.
6.2. Затвердити тарифи нижче рівня економічно обґрунтованих витрат та звернутися до міської ради з клопотанням про надання дотації на різницю в тарифах. Дана альтернатива не може бути прийнята для вирішення проблеми, так як чинним законодавством не передбачено відшкодування різниці в тарифах на даний вид послуг.

Враховуючи, що встановлення тарифів щодо оплати комунальних та інших послуг, які надаються підприємствами комунальної власності територіальної громади, належить до повноважень виконкому міської ради, виникла необхідність прийняти відповідне рішення виконкому міської ради з даного питання.

Перевагою вибраного способу регулювання є те, що в даному випадку формуються економічно обґрунтовані тарифи на послуги КП МТК „Калинівський ринок”, виходячи із необхідних витрат на їх надання, і встановлюються рішенням виконавчого комітету міської ради відповідно до повноважень, наданих органам місцевого самоврядування чинним законодавством, а саме, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
^ 7. Переваги обраного способу досягнення встановлених цілей.

Прийняття даного регуляторного акта дає можливість встановити тарифи на послуги, що надаються КП МТК ”Калинівський ринок” для провадження діяльності суб”єктами господарювання виходячи із необхідних витрат на їх реалізацію.

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним з огляду на можливість виконання та ефективної реалізації регуляторного акта. Лише у даний спосіб можна вирішити вказану проблему найкращим чином, а також врахувати інтереси держави, територіальної громади та суб’єктів господарювання при встановленні нових тарифів.
^ 8. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

Проблему пропонується розв’язати шляхом встановлення рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради тарифів на послуги, що надаються КП МТК “Калинівський ринок”, на рівні економічно обґрунтованих витрат для здійснення поточних витрат та з урахуванням планового прибутку для створення і підтримання в належному стані умов праці для суб’єктів господарювання на території ринку.

Дане рішення підлягає оприлюдненню в друкованих засобах масової інформації і тільки після цього набирає чинності.


  1. ^ Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У розрахунку проектного рівня вартості послуг, що надаються КП МТК “Калинівський ринок”, враховані експлуатаційні витрати підприємства на утримання одного торгівельного місця в належному стані та надання послуг відповідно до даних бухгалтерського обліку за 2009 рік.

На досягнення цілей у разі прийняття цього регуляторного акта можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори, як зниження попиту на послуги ринку.

Позитивними факторами є:

- відповідність тарифів економічно обґрунтованому рівню витрат підприємства;

- задоволення споживчого попиту;

- забезпечення стабільної беззбиткової роботи міського комунального підприємства, підвищення економічної ефективності функціонування ринку і рівня торгового обслуговування населення.

На виконання вимог регуляторного акта суб’єктами господарювання можуть вплинути такі зовнішні фактори, як збільшення витрат на оплату послуг ринку, але можливість уникнути впливу негативних факторів дасть перспектива розвитку підприємницької діяльності за рахунок зростання попиту на товари, покращення умов підприємницької діяльності та обслуговування, отримання прибутку від реалізації розширеного товарного асортименту, та запровадження більш сучасних форм обслуговування споживачів.

Державний контроль за додержанням вимог акта буде здійснювати Державна інспекція з контролю за цінами в Чернівецькій області відповідно до повноважень, наданих чинним законодавством України.
^ 10.Обґрунтування, що досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави

Застосування тарифів, які встановлюються рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради, дасть можливість:

- підприємству відшкодовувати витрати, пов’язані з наданням послуг;

- забезпечити захист споживачів від необґрунтованого підвищення вартості послуг;

- підвищити якість обслуговування.
11. Обґрунтування, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені

Введення в дію нових тарифів на послуги, що надаються ринком для здійснення підприємницької діяльності, дозволить забезпечити захист споживачів від необґрунтованого підвищення вартості послуг при одночасному врахуванні інтересів підприємства. Розмір нових тарифів дозволить повністю відшкодувати фактичні витрати ринку для здійснення господарської діяльності та забезпечити рентабельну роботу підприємства.

Встановлення нових тарифів дозволить об’єктивно визначати рівень цін на послуги ринку, своєчасно оцінювати та вносити відповідні зміни до даного регуляторного акту, з метою створення сприятливих умов для здійснення підприємницької діяльності.

12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Встановлення нових тарифів дозволить у повному обсязі відшкодовувати витрати підприємства на надання послуг, забезпечити їх повноцінне та якісне надання. Враховуючи те, що нові тарифи регулюються за допомогою запропонованого регуляторного акта (виконання якого контролюється), це дозволить запобігти різкому та невиправданому зростанню цін на послуги ринку.

Виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, а також не потребує додаткових витрат на контроль за виконанням вимог даного регуляторного акта.
^ 13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.
Найбільш суттєвим зовнішніми чинниками, що впливатимуть на дію регуляторного акта, будуть:

- зміна чинного законодавства у сфері оподаткування підприємства;

- зміна вартості послуг, які надаються підприємству іншими суб’єктами господарювання, необхідних для забезпечення його господарської діяльності;

- значне подорожчання енергоносіїв;

- збільшення розміру мінімальної заробітної плати.

Зазначені чинники мають значний вплив на результативність запропонованого регуляторного акта. Періодично буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта, за результатами якого до запропонованого регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни для усунення негативного впливу зазначених зовнішніх чинників.

^ 14. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта та переліку заходів, спрямованих на відстеження ефективності дії регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта не встановлюється, так як залежить від зовнішніх факторів:

- нормативно-правових (внесення змін до чинного законодавства щодо складових собівартості, збільшення вартості енергоносіїв тощо);

- економічно – соціальних (збільшення чи зменшення кількості суб’єктів господарювання).

Ці фактори спричиняють зміну розміру тарифів на основну та додаткові послуги, що надаються КП МТК “Калинівський ринок”, так як формують основні складові собівартості на виробництво та реалізацію послуг.


  1. ^ Визначення показників результативності регуляторного акта


З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні показники результативності:

- результати фінансово-господарської діяльності підприємства;

- сума надходжень до міського бюджету за звітний період в частині нарахування податку на прибуток, частини чистого прибутку, що зараховується в міський бюджет;

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями цього регуляторного акта.


  1. ^ Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта


Базове відстеження буде проведено до набуття чинності регуляторного акта на підставі аналізу звітності про фінансові результати роботи підприємства та інформації про кількість укладених договорів.

Повторне та періодичне відстеження буде проведено шляхом проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства відповідно через 1 рік та через 3 роки з дня набуття чинності регуляторного акта.

Основними заходами, які будуть спрямовані на відстеження результативності регуляторного акта стануть:

- надання комунальним підприємством щоквартально до фінансового управління міської ради звітних матеріалів про підсумки фінансово –господарської діяльності;

- річний звіт керівника виконавчому комітету міської ради про підсумки фінансово – господарської діяльності по підприємству в цілому;

- аналіз надходжень до міського бюджету в частині перерахування податку на прибуток, частини чистого прибутку, що зараховується в міський бюджет.

^ Розробник проекту регуляторного акта – департамент економіки Чернівецької міської ради, комунальне підприємство “Міський торговельний комплекс “Калинівський ринок”
Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання та громадян приймаються у письмовому вигляді відділом ринків і дрібнороздрібної торгівлі управління розвитку споживчого ринку департаменту економіки міської ради (м.Чернівці, вул. О. Кобилянської,3, каб. №4, тел. 55-36-67, 52-01-21, 52-70-26, або в електронному вигляді за адресою economicrada@mail.ru) та адміністрацією КП МТК “Калинівський ринок” (м. Чернівці, вул. Калинівська,13-А, приймальна, тел. №51-24-99, або в електронному вигляді за адресою kalinka@chv.ukrpack.net) протягом 1 місяця з дня оприлюднення.

Заступник директора, начальник

управління розвитку споживчого ринку

департаменту економіки міської ради Є. Крамаренко

Генеральний директор

КП МТК “Калинівський ринок” І.Ринжук