asyan.org
добавить свой файл
1
У К Р А Ї Н А
М А Л О В И С К І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
Від 28 липня 2011 року № 199
Про хід виконання дохідної частини міського бюджету за І півріччя 2011 року

-------------------------------------------------
Заслухавши інформацію спеціаліста міської ради І.О.Стець про виконання дохідної частини міського бюджету за І півріччя 2011 року, виконком відмічає позитивну роботу апарату міської ради по наповнюваності бюджету, зокрема плата за землю виконана на 128%, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності виконано на 157%,фіксований сільськогосподарський податок – на 148%, адмінштрафи – на 370%, державне мито – на 127%. Спеціальні фонди виконано на 113%.

Разом з тим, не в повному обсязі виконані надходження по податку з доходів фізичних осіб (85%). Всього доходи по загальному фонду міської ради склали 1722,0 тис. грн. (97%).

Виходячи з вищезазначеного, врахувавши, що по власних надходженнях всі статті бюджету міської ради виконано, відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію спеціаліста (економіста) міськвиконкому Стець І.О. про виконання дохідної частини міського бюджету за І півріччя 2011 року прийняти до відому (додаток № 1).
2. Роботу апарату міської ради по наповнюваності міського бюджету за звітний період вважати задовільною.
3. Апарату міської ради прикладати зусиль до виконання дохідної частини міського бюджету 2011 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Ю.Л.Гульдаса
Міський голова Гульдас Ю.Л.
Додаток 1

до рішення міськвиконкому

№ 199 від 28.07.2011 р.
Аналіз надходження коштів до бюджету за 6 місяців 2011 року по Маловисківській міській раді

Код

Джерело надходження

План, тис.грн.

Факт, тис.грн.

% викон

+/- до плана

1101000

Податок з доходів фізичних осіб

1280,1

1086,3

85

-193,8

11020200

Податок на прибут підприємств і організацій

11,5

27,5

239

+16,0

13030200

Плата за користув. надрами для видобування корисних копалин місцевого значення

-

2,1

-

+2,1

13050000

Плата за землю

345,1

440,2

128

+95,1

1804000

Збір за провадження деяких видів п/д

21,3

33,5

157

+12,1

18040100

В т.ч. фізичні особи

8,7

12,6

145

+3,9

18040200

-«- юридичні особи

12,5

20,7

166

+8,2

18040900

-«- пільгові патенти

0,1

0,2

470

+0,1

1601000

Місцеві податки і збори

-

1,5

-

+1,5

16010200

Комунальний податок

-

1,1

-

+1,1

16010500

Ринковий збір

-

0,4

-

+0,4

19040100

Фіксований с/г податок

8,7

13,0

148

+4,3

18020100

Збір за місця для паркування транспортних .засобів

-

4,7

-

+4,7

13010200

Збір за спец викор. лісових ресурсів

11,0

0,9

8

-10,1

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

-

4,6

-

+4,6

21081100

Адмінштрафи та інші санкції

1,9

6,9

370

+5,0

22010300

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

3,5

6,7

192

+3,2

22090000

Державне мито

55,9

71,1

127

+15,2

22090100

В т.ч. спадкоємці

53,4

67,9

127

+14,5

22090400

- « - від паспортизації

2,5

3,2

127

+0,7

24060300

Інші надходження

-

6,6

-

+6,6

Всього по загальному фонду

1767,0

1722,0

97

-33,5

41020300

Дотація вирівнювання

9,5

8,5

89

-1,0

41034200

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень (на секретаря ради)

21,4

7,8

34

-13,6

41035000

Інші субвенції (на спецтехніку)

45,0

45,0

100

-

18050000

Єдиний податок на п/д

160,0

227,5

142

+67,5

18050100

в т.ч. з юридичних осіб нарах до 1 січня

19,0

19,1

101

+0,1

18050200

- « - з фізичних осіб нарах до 1 січня

23,3

23,4

101

+0,1

18050300

в т.ч. з юридичних осіб

41,0

55,7

136

+14,7

18050400

- « - з фізичних осіб

76,7

129,3

168

+52,6

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

7,1

4,6

65

-2,5

19010000

Екологічний податок
4,9
+4,9

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну навкол. середовищу

1,6

0,8

49

-0,8

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (батьківська плата)

105,0

89,4
-15,6

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

34,0

21,1

62

-12,9

12030100

Збір за першу реєстр. тран. засобів (юридич)

-

0,8

-

+0,8

18041500

Збір за нафтопродукти, газ

-

9,4

-

+9,4

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (біржа)

88,8

88,8

100

-

^ Всього по спецфондах

396,5

447,3

113

+50,8

Всього по міській раді

2166,5

2214,2

102

+47,7

Спеціаліст (економіст) І.О.Стець

У К Р А Ї Н А

М А Л О В И С К І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 28 липня 2011 року № 200

м.Мала Виска

Про звернення громадян
Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», інших нормативних актів, заслухавши та обговоривши інформацію спеціаліста-діловода міськвиконкому Берегуленко Т.М. про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до Маловисківської міської ради протягом І півріччя 2011 року, виконком відмічає, що працівниками міськвиконкому вживаються заходи щодо поліпшення цієї роботи. Так, за звітний період до міськради надійшло 18 звернень, заяв, скарг громадян, що втричі менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року (майже 70). З загальної кількості звернень: 8 – колективних; від пенсіонерів, інвалідів, ветеранів праці – 4; житлової політики – 4; транспорту і зв’язку – 1. 12 звернень надійшли поштою, 6 – доставлені особисто громадянами. За тематикою переважають такі питання: надання матеріальної допомоги, земельні питання, ремонт доріг та водопостачання.

Питання роботи із зверненнями громадян заслуховується на нарадах в міського голови, за результатами яких надаються доручення безпосереднім виконавцям. Контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян здійснює спеціаліст (діловод) міськвиконкому.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення найбільш повного та всебічного розгляду заяв та скарг громадян, задоволення потреб членів міської територіальної громади, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1.Інформацію спеціаліста (діловода) міськвиконкому Берегуленко Т.М. про стан роботи працівників виконавчого комітету зі зверненнями громадян взяти до відому.

2. Спеціалісту (діловоду) міськвиконкому Т.М.Берегуленко:

- постійно здійснювати контроль за своєчасним розглядом звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених в них питань;

- робити аналіз та узагальнення звернень для виявлення причин, які їх породжують;

- щоквартально подавати узагальнену інформацію на розгляд міського голови. 3.Міському голові Ю.Л.Гульдасу:

  • особливу увагу звернути на ставлення посадових осіб до вирішення проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, а також громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки;

- при атестації посадових осіб враховувати стан роботи із зверненнями
громадян як критерій оцінки їх професійного рівня.

3.Посилити персональну відповідальність посадових осіб за належну організацію роботи по прийому громадян, веденню журналу особистого прийому громадян, своєчасним повідомленням заявників про результати розгляду їхніх звернень.

4.Контроль за роботою зі зверненнями громадян покласти на керуючого справами міськвиконкому В.В.Холодного.

Міський голова Ю.Л.Гульдас
У К Р А Ї Н А
М А Л О В И С К І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я


Від 28 липня 2011 року

№ 207


м. Мала Виска
Про оформлення права власності на комплекс будівель в м.Мала Виска по пров. Ватутіна 1, №21б
Заслухавши інформацію керуючого справами міськвиконкому В.В.Холодного, розглянувши звіт про проведення технічного обстеження на відповідність державним стандартам, будівельним нормам і правилам, нормативним актам з пожежної безпеки, санітарному законодавству комплексу будівель, що розташовані за адресою: провулок Ватутіна 1, №21б, м.Мала Виска, Маловисківського р-ну (далі «Звіт про проведення технічного обстеження»), відповідно до пункту 10 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 року № 7/5 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 16.02.2002 року №157/6445, виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити звіт про проведення технічного обстеження від 24.06.2011 року комплексу будівель в м.Мала Виска по пров. Ватутіна 1, №21б.
2. Оформити право власності комплексу будівель в м.Мала Виска по пров. Ватутіна 1, №21б за Маловисківською міською територіальною громадою в особі Маловисківської міської ради.
3. Направити дане рішення до Маловисківського БТІ для підготовки замовнику свідоцтва про право власності та подальшої реєстрації цього права.

Міський голова Ю.Л.Гульдас

У К Р А Ї Н А
М А Л О В И С К І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я


Від 28 липня 2011 року

№ 208


м. Мала Виска
Про оформлення права власності на комплекс будівель в м.Мала Виска по вул.40 років Жовтня,49
Розглянувши заяву Маловисківського міжрайпункту державної інспекції з карантину рослин по Кіровоградській області, декларацію про готовність об’єкта до експлуатації, зареєстровану інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю в Кіровоградській області від 05.07.2011 року № КД14111013203, відповідно до пункту 10 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 року № 7/5 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 16.02.2002 року №157/6445, виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Погасити договір купівлі-продажу квартири, посвідчений приватним нотаріусом Маловисківського районного нотаріального округу 13 травня 2005 року, реєстровий №767.
2. Перевести двокімнатну квартиру №2 загальною площею 44,2 м2 і житловою площею 26,8 м2 в будинку №49 по вул..40 років Жовтня в м.Мала Виска з житлового фонду в нежитловий.
3. Оформити право власності комплексу будівель в м.Мала Виска по вул.40 років Жовтня,49 за державною інспекцією з карантину рослин в Кіровоградській області.
4. Направити дане рішення до Маловисківського БТІ для підготовки замовнику свідоцтва про право власності та подальшої реєстрації цього права.

Міський голова Ю.Л.Гульдас


У К Р А Ї Н А
М А Л О В И С К І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я


Від 28 липня 2011 року

№ 210


м. Мала Виска
Про присвоєння адреси нежитловій будівлі в м.Мала Виска по вул..40 років Жовтня (територія бувшого Райагро-буду)
Розглянувши заяву гр.Рудого Олега Михайловича з проханням присвоїти нежитловій будівлі, розташованій в м.Мала Виска по вул..40 років Жовтня (територія бувшого Райагробуду), поштову адресу в зв’язку з розглядом у суді питання про визнання права власності на неї, відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
Присвоїти нежитловій будівлі на території бувшого Райагробуду в м.Мала Виска по вул..40 років Жовтня слідуючу адресу: м.Мала Виска Кіровоградської обл., вул..40 років Жовтня,85и.

Міський голова Ю.Л.Гульдас

У К Р А Ї Н А
М А Л О В И С К І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я


Від 28 липня 2011 року

№ 211


м. Мала Виска
Про дозвіл на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами

-----------------------------------------

Розглянувши клопотання філії ЦРА №33 ПАТ «Ліки Кіровоградщини» про надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами, керуючись ст..30 та 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 року № 1518 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами»”, виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати дозвіл філії ЦРА №33 публічного акціонерного товариства «Ліки Кіровоградщини» на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами, розташованого в м.Мала Виска по вул.Шевченка,9, на 2012 рік.
2. Філії ЦРА №33 ПАТ «Ліки Кіровоградщини» проводити експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами згідно санітарних норм та з дотриманням вимог чинного законодавства.
Міський голова Ю.Л.Гульдас


У К Р А Ї Н А
М А Л О В И С К І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я


Від 28 липня 2011 року

№ 212


м. Мала Виска
Про виведення громадян з квартирної черги при міськвиконкомі
Відповідно до пунктів 1 та 2 статті 40 Житлового кодексу Української РСР, підпунктів 1 і 2 пункту 26, пункту 27 Правил обліку громадян, потребуючих поліпшення житлових умов та надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР та Укрпрофради від 11.12.1984 року №470, беручи до уваги факт, що деякі громадяни зареєстровані в гуртожитках, розташованих на території міста, але тривалий час (більше 10 років) не проживають в них (довідки ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Новокостянтинівська шахта від 15.07.2011 р. №01-05/1370 та професійно-технічного училища №16 від 22.07.2011 р. №169), місце їх знаходження невідоме, документи на квартирну чергу не оновлювались, що підтверджує відсутність у цих громадян бажання на подальше перебування на квартирному обліку, виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Вивести з квартирної черги при міськвиконкомі в зв’язку з тим, що вони поліпшили свої житлові умови, внаслідок чого відпала потреба у забезпеченні їх іншим житлом, таких громадян:

- Соколова Леоніда Павловича, склад сім’ї – три чоловіка;

- Цимбалюка Степана Олександровича, склад сім’ї – два чоловіка;

- Куріпчак Оксану Олександрівну, склад сім’ї – чотири чоловіка;

- Шупейко (Шевченко) Катерину Олександрівну, склад сім’ї – два чоловіка;

- Костіну Олену Борисівну, склад сім’ї – один чоловік;

- Науменка Сергія Геннадійовича, склад сім’ї – один чоловік;

- Каплунова Сергія Сергійовича, склад сім’ї – один чоловік.
2. Вивести з квартирної черги при міськвиконкомі в зв’язку з тим, що вони вибули на постійне місце проживання до іншого населеного пункту, таких громадян:

- Тасенка Володимира Вікторовича, склад сім’ї – один чоловік;

- Григор’єву Любов Іванівну, склад сім’ї – один чоловік;

- Кирстя Ольгу Федорівну, склад сім’ї – три чоловіка;
3. Вивести гр..Цимбалюка Віктора Степановича з квартирної черги при міськвиконкомі для отримання житла в першочерговому порядку в зв’язку з втратою даного права.

Міський голова Ю.Л.Гульдас

У К Р А Ї Н А
М А Л О В И С К І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я


Від 28 липня 2011 року

№ 215


м. Мала Виска
Про розгляд клопотання Маловисківської районної ради щодо проведення вирубки дерев
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», беручи до уваги пропозиції комісії по визначенню доцільності видалення зелених насаджень при виконавчому комітету міської ради та відповідно до клопотання Маловисківської районної ради про вирубку аварійних, сухостійних та фаутних дерев для проведення реконструкції об’єкту благоустрою, виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати Маловисківській районній раді дозвіл на вирубку двадцяти дев’яти дерев, розташованих за адресою: м.Мала Виска, вул.Жовтнева,78.

Вирубку вищевказаних дерев провести після опадання з них листяного покриву.
2. Попередити Маловисківську районну раду про необхідність:

- дотримання правил безпеки при проведенні вирубки дерев;

- висадження такої ж кількості молодих дерев, щоб не порушувати зелену зону міста.

Міський голова Ю.Л.Гульдас

У К Р А Ї Н А
М А Л О В И С К І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я


Від 28 липня 2011 року

№ 216


м. Мала Виска
Про розгляд клопотання Маловисківської загальноосвітньої школи №3 щодо проведення вирубки дерев
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», з метою запобігання нещасним випадкам з педагогами та учнями школи через можливе ураження електричним струмом, беручи до уваги пропозиції комісії по визначенню доцільності видалення зелених насаджень при виконавчому комітету міської ради та відповідно до клопотання Маловисківської загальноосвітньої школи №3 про вирубку дерев, які розташовані в зоні обслуговування трансформаторної підстанції, виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати Маловисківській загальноосвітній школі №3 дозвіл на вирубку трьох дерев, розташованих за адресою: м.Мала Виска, вул.20 років Жовтня,3.
2. Попередити Маловисківську загальноосвітню школу №3 про необхідність дотримання правил безпеки при проведенні вирубки дерев.

Міський голова Ю.Л.Гульдас

У К Р А Ї Н А
М А Л О В И С К І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я


Від 28 липня 2011 року

№ 217


м. Мала Виска
Про виділення коштів на святкування Дня міста

----------------------------------------------
Заслухавши інформацію міського голови Ю.Л.Гульдаса про святкування 24 серпня 2011 року Дня міста та з метою організації святкових заходів виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити кошти у сумі 1000 (одна тисяча) гривень для організації святкових заходів до Дня міста 24 серпня 2011 року.
2. Вказані в пункті 1 даного рішення кошти виділити з фонду непередбачених видатків міської ради.

Міський голова Ю.Л.Гульдас

У К Р А Ї Н А
М А Л О В И С К І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я


Від 28 липня 2011 року

№ 218


м. Мала Виска
Про розгляд заяви завідуючої Улянівським селищним клубом

---------------------------------------------------
Розглянувши заяву завідуючої Улянівським селищним клубом О.В.Хомич про виділення коштів на організацію і проведення у закладі заходів до Дня Незалежності України, виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити завідуючій Улянівським селищним клубом О.В.Хомич кошти у розмірі 300 (триста) грн. на організацію і проведення у закладі заходів до Дня Незалежності України.
2. Завідуючій фінансово-економічним відділом міськвиконкому О.О.Піньковській провести фінансування вказаних в пункті 1 даного рішення заходів.
Міський голова Ю.Л.Гульдас