asyan.org
добавить свой файл
1
Алгоритм роботи експертної групи
у період атестації педагогічних працівниківЕтапи роботи

Терміни виконання

Підготовчий етап

Вивчення документів, що представлені педагогічним працівником, який атестується

жовтень

Узгодження термінів проведення експертизи з педагогічним працівником, який атестується

жовтень

^ Етап вивчення педагогічної діяльності працівників

Експертиза професійної діяльності педагогічного працівника, який атестується:

– відвідування уроків;

– відвідування позаурочних заходів;

– аналіз виконання навчальних програм

листопад–березень

Експертиза результативності педагогічної діяльності працівника, який атестується:

– діагностика рівня навчальних досягнень учнів (результати «зрізів знань», контрольних робіт, моніторингів тощо);

– аналіз динаміки рівня навчальних досягнень учнів у міжатестаційний період педагогічного працівника, який атестується;

– результати участі учнів у олімпіадах, всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, змаганнях, конкурсах тощо;

– матеріально-технічне забезпечення навчального кабінету та його розвиток (наявність паспорта кабінету, розкладу його роботи, плану розвитку; наявність сучасних навчально-методичних, дидактичних матеріалів, методичних посібників для педагогічного працівника, професійних періодичних видань, роздаткового матеріалу, таблиць, їх систематизація та збереження; забезпеченість та використання наочного матеріалу, ТЗО, сучасних інформаційних технологій; тематика аудіо- та відеоматеріалів; санітарно-гігієнічний стан кабінету тощо)

листопад–березень

Експертиза методичної (науково-методичної) та дослідницько-експериментальної діяльності педагогічного працівника, який атестується:

– участь у предметних тижнях;

– участь у методичному тижні;

– участь у дослідницькій діяльності;

– участь в експериментальній діяльності;

– апробація підручників та програм;

– участь у відкритих заходах навчального закладу (семінари, «круглі столи», конференції, педагогічні читання тощо)

листопад–березень

Експертиза комунікативної культури педагогічного працівника, який атестується:

– анкетування учнів;

– психолого-педагогічне тестування тощо

листопад–березень

Підсумковий етап

Систематизація отриманих результатів та їх оброблення. Оформлення експертного висновку. Доведення експертного висновку до відома педагогічного працівника, який атестується

лютий–березень