asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5

diplomrus.ru - Авторское выполнение научных работ на заказ. Контроль плагиата, скидки, гарантии, прямое общение с автором.


ЗМІСТ

Вступ...........................................................................................................................

1. Реклама та її агресивна форма як засоби маркетингової комунікації................

1.1 Маркетингова сутність реклами, класифікація та вибір форми реклами...

1.2 Рекламні агенства як засіб підвищення ефективності рекламної діяльності................................................................................................................

1.3 Загальні принципи створення агресивної реклами.......................................
2. Організація агресивної рекламної компанії (на прикладі ТМ “Вожак”).........

2.1 Характеристика основних напрямків діяльності ТОВ “Вожак”..........

2.2 Характеристика ресурсів ТОВ “Вожак” і ефективність їхнього використання. Оцінка фінансових результатів діяльності....................................

2.3 Дослідження ринку збуту меблевих конструкцій Київської області...…………………………………………………………………………......

2.4 Аналіз системи збуту продукції ТОВ “Вожак”. Виявлення її достоїнств та недоліків...……………………………………………………......

2.5 Виявлення ринкових можливостей по збуту продукції ТОВ “Вожак”...………………………………………………………………………......
3. Удосконалювання стратегії просування продукції ТОВ “Вожак” з використанням агресивної реклами...……………………………………......

3.1 Застосування елементів e-mail - маркетингу в системі товаропросування продукції ТОВ “Вожак”...………………………………

3.1. Розробка безкоштовних зразків рекламного характеру та проведення рекламної компанії в спеціалізованих виданнях...…………

3.2. Визначення економічної ефективності від запропонованих заходів...……………………………………………………………………......

Висновок...………………………………………………………………………......

Список використаної літератури...………………………………………….......

Додатки...…………………………………………………………………….......

Вступ
Перехід до нового механізму господарювання припускає зміну «ринку продавця» (виробника) на «ринок покупця» (споживача), тобто відбувається зміна концепції діяльності підприємства з «продавати те, що продається» на «продавати те, що купується».

Актуальність обраної теми визначена переходом економіки України на ринкові умови господарювання, у зв'язку із чим є необхідним такий інструмент збуту продукції як агресивна реклама.

Основною метою написання дипломної роботи є освоєння загальних принципів керування системою рекламних компаній з метою підвищення політики просування товару, розгляд помилок керівництва підприємства в області збуту та шляхів удосконалювання існуючої системи збуту в ТОВ «Вожак», без яких підприємство не зможе в повному обсязі реалізовувати свої мети, конкурувати на ринку.

Для досягнення зазначеної мети в роботі необхідне рішення наступних завдань:

- досліджувати теоретичні аспекти понять реклами та агресивної реклами в розрізі системи маркетингових комунікацій підприємств;

- розглянути реальний досвід керування системою виробництва та збуту на конкретному підприємстві;

- запропонувати вдосконалювання системи збуту продукції підприємства з варіантом розрахунку економічної ефективності.

Об'єктом дослідження для дипломної роботи обране підприємство ТОВ «Вожак», основною діяльністю якого є виробництво та збут меблів і меблевих заготівель із масиву деревини.

У процесі написання дипломної роботи були використані наступні методи дослідження: монографічного, економіко-статистичний, організаційного проектування, ситуаційного аналізу, збору вторинної та первинної інформації.

Інформаційною основою написання дипломної роботи послужили: закони прийняті Державною Думою, постанови уряду, джерела, наведені в списку літератури, первинні показники підприємства (організаційна структура, посадові інструкції, положення про відділ, фінансова звітність підприємства за розглянутий період).
следующая страница >>