asyan.org
добавить свой файл
1
УДК 621.9.681.3

І.М. Коршунова, викладач іноземної мови (КПХПХНТУСГ , Харків)

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Зміни в системі вітчизняного навчання іноземних мов, які відбуваються в контексті Болонського процесу, зумовлюють визначення нових стратегічних напрямів процесу оволодіння іноземними мовами, перегляд змісту, методів, прийомів і засобів навчання. Стрімкий розвиток у сучасній системі освіти передбачає спеціалізацію навчання в різних напрямах: технічному, гуманітарному, природознавчому, художньо-естетичному та інших, що відображається й у змісті навчання іноземних мов. Іноземна мова сьогодні є не просто частиною культури певної нації, але це і запорука успіху, майбутньої вдалої кар’єри студентів Тому важливо знати новітні методи викладання іноземної мови, спеціальні навчальні техніки та прийоми, щоб оптимально підібрати той чи інший метод викладання відповідно до рівня знань, потреб, інтересів наших студентів.

Часи, коли достатнім було вміння перекладати з іноземної мови та навпаки адаптованих, неаутентичних текстів вже пройшли.

Метою навчання іноземної мови на сучасному етапі є оволодіння студентами комунікативними компетенціями,. Тому в своїй роботі я стараюсь використовувати якісні сучасні аутентичні навчальні матеріали, які готують студентів до свідомого використання іноземної мови в подальшому житті та роботі. Адже гарне знання іноземних мов є зараз і продовжуватиме залишатися надалі однією з провідних вимог роботодавців. Студенти нашого часу повинні отримувати якісну мовну підготовку. А це не можливо без використання сучасних освітніх технологій: Професійно-орієнтованого навчання іноземній мові, застосування інформаційних технологій, створення презентацій, використання Інтернет ресурсів і закремо проектна робота в навчанні. Метод проекту з’явився на при кінці 20-х років 20-го сторіччя у США. С початку цей метод називався «методом проблем» і набув розвитку в освіті та філософії. Головною ідеєю цього методу є навчання студентів через їх дослідження і стимуляцію їх особистих інтересів.

Проектна робота - найвдаліший метод розвитку саме криативності студентів, найбагатша форма залучення їх до дослідницької, пошукової роботи, чудова можливість спонукати учнів до експерименту, знаходження нових шляхів рішення тих чи інших проблем, справжній відпочинок від рутини на уроках.

Мета проектної роботи полягає в можливості кожного студента проявити себе як найкраще: продемонструвати свої творчі здібності, використовуючи при цьому набуті знання й навички з лексики, граматики, тощо, поділитися життєвим досвідом, розкрити в собі й своїх друзях нові таланти, позбутися багатьох комплексів, мати на все свій власний погляд і не боятися його відстояти, навчитися слухати думки інших і поважати їх. До даної роботи слід залучати абсолютно усіх студентів, не зважаючи на їх рівень знань або вік.

Тематика робіт може бути різноманітною: все залежить від навчальної програми, віку, оточення, інтересів, досвіду, рівня підготовки, потреб та очікувань студентів. І не слід забувати, що все ж таки в творчій роботі головний сампроцес, а не її результат.

Робота над проектами на уроках іноземної мови високо развиває та виховує і підвищує інтерес до вивчення англійської мови у студентів, заохочує студентів до творчих експериментів, криативного мислення. Обираючи тему і запитання проектних робіт, студенти роблять свій висновок, обирають свою форму створення проекту. Працюючи над проектами, студенти навчаються планувати час і свою роботу, мають можливість висловлювати свої думки і з їх думками, у даному випадку, неможна не погодитись. І що найголовніше, готуючи проект ти, студенти навчаються працювати в командах. А це є однією з важливіших рис для їх подальшої успішної кар’єри.

Робота над проектами також робить процес навчання більш яскраві-шим і допомагає розкрити різноманітні таланти студентів. Досвід отриманий під час виконання проектної роботи допомагає студентам вирішувати інші проблеми і питання.

З усього вище сказаного, потрібно зробити висновок, що для викладача сьогодні важливо постійно вдосконалювати власні знання про методи навчання іноземних мов, впроваджувати у власну викладацьку практику новітні освітні концепції, йти в ногу з часом.