asyan.org
добавить свой файл
1
«Затверджую»

Директор школи Л.С. Шаповал

«_____»______________________20 р.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ КАБІНЕТУ ІНФОРМАТИКИ
п/п

Назва заходу

Термін виконання

Хто виконує

Хто залучається

Відмітка про виконання

І. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчання в кабінеті, вимог техніки безпеки та охорони праці

1.

Забезпечення дотримання в кабінеті державних санітарних правил і норм ДСанПіН 5.5.6.009-98 «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах»

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністра-ція школи
2.

Сприяння затвердженню санітарного паспорта кабінету

Щорічно

Зав. кабінетом

Адміністра-ція школи
3.

Забезпечення дотримання в кабінеті режиму праці на персональних комп’ютерах

Постійно

Зав. кабінетом4.

Забезпечення дотримання в кабінеті правил безпечної експлуатації електротехнічного та іншого обладнання

Постійно

Зав. кабінетом5.

Забезпечення дотримання в кабінеті правил протипожежної безпеки

Постійно

Зав. кабінетом6.

Контроль оснащення навчального кабінету протипожежним майном, медичними та індивідуальними засобам захисту, а також наочною агітацією з питань забезпечення безпеки життєдіяльності

Постійно

Зав. кабінетом7.

Забезпечення дотримання в класі правил поведінки

Постійно

Зав. кабінетом8.

Проведення інструктажів учнів із безпеки праці на навчальних заняттях з обов’язковою реєстрацією в спеціальному журналі

Згідно з вимогами

Зав. кабінетом9.

Організація вивчення учнями правил з охорони праці

Згідно з вимогами

Зав. кабінетом10.

Розробка та періодичний перегляд інструкції з техніки безпеки під час проведення практичних та лабораторних робіт, подання їх на затвердження директору

Один раз на три роки

Зав. кабінетомІІ. Зміцнення матеріальної бази кабінету

1.

Сприяння поновленню та вдосконаленню матеріальної бази кабінету

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністра-ція школи, спонсори
2.

Ведення інвентарної книги, занесення до неї відповідних змін про нові надходження, витрати та списання матеріальних цінностей.

Постійно

Зав. кабінетом3.

Виявлення потреб та поновлення кабінету навчальною літературою, фаховими виданнями

Постійно

Зав. кабінетом4.

Виявлення потреб та сприяння поповненню кабінету засобами навчання

Постійно

Зав. кабінетом5.

Слідкувати за новинками програмного забезпечення підтримки викладання інформатики та інших предметів і сприяти його придбанню

Система-тично

Зав. кабінетом6.

Поновлення стендів

Систе-матично

Зав. кабінетом7.

Організація придбання інтернет-карток

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністра-ція школи
8.

Організація придбання вазонів

Постійно

Зав. кабінетом

Учні, батьки
9.

Організація ремонту та налаштування комп’ютерів

За потреби

Зав. кабінетом10.

Сприяння придбанню мультимедійного проектора для кабінету інформатики

При можливості

Зав. кабінетом

Адміністра-ція школи, спонсори
11.

Участь у встановленому порядку в інвентаризації та списанні майна кабінету

Щорічно

Зав. кабінетомІІІ. Виготовлення роздавального (дидактичного) матеріалу по класах (за темами)

1.

Поновлення та виготовлення нових завдань для практичних робіт у 9-11 класах

Періодич-но

Зав. кабінетом2.

Поновлення та виготовлення нових завдань для проведення робіт контролюючого характеру з інформатики для 9-11 класів за темами

Періодич-но

Зав. кабінетом^ IV. Забезпечення кабінету електронними засобами навчального призначення

1.

Сприяння придбанню сучасних педагогічних програмних засобів навчання з різних предметів, пошук еквівалентних вільних програм

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністра-ція школи, спонсори
2.

Сприяння придбанню сучасних програм, які забезпечують повноцінне використання кабінету інформатики, пошук еквівалентних вільних програм

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністра-ція школи, спонсори
3.

Організація роботи по створенню шкільного Веб-сайту і періодичному його поповненню

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністра-ція школи, педколек-тив, учні
^ V. Робота з обдарованими дітьми

1.

Підготовка учнів до участі в олімпіадах

Жовтень-листопад

Зав. кабінетом

Учні 9-11 класів
2.

Участь у Всеукраїнському конкурсі з інформатики «Бобер»

Жовтень

Зав. кабінетом

Учні 5-11 класів
3.

Організація виставок учнівських розробок

Постійно

Зав. кабінетом

Учні 9-11 класів
4.

Випуск стінної газети

Системати-чно

Зав. кабінетом

Учні 5-11 класів
5.

Залучення учнів до створення шкільного Веб-сайту і періодичного його поповнення

Системати-чно

Зав. кабінетом

Учні 9-11 класів
6.

Організація позакласних заходів з інформатики

Системати-чно

Зав. кабінетом

Учні 5-11 класів
^ VІ. Робота з педагогічним колективом

1.

Проведення консультацій для вчителів школи щодо викладання предметів з використанням сучасних електронних засобів навчального призначення

Постійно

Зав. кабінетом

Педколектив школи
2.

Пропаганда впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес школи

Постійно

Зав. кабінетом

Педколектив школи
3.

Вивчення та ознайомлення вчителів школи з новинками передового педагогічного досвіду щодо використання комп’ютерних засобів навчання

Постійно

Зав. кабінетом

Педколектив школи
4.

Надання допомого вчителям школи в освоєнні навичок роботи на персональному комп’ютері на рівні користувача

Постійно

Зав. кабінетом

Педколектив школи
5.

Навчання вчителів школи навичок роботи в мережі Інтернет

Постійно

Зав. кабінетом

Педколектив школи
6.

Залучення педколективу школи до поповнення інформацією шкільного Веб-сайту

Постійно

Зав. кабінетом

Педколектив школи
^ VІІ. Робота з батьками

1.

Проведення консультацій для батьків учнів школи щодо вимог до організації роботи учнів на комп’ютерах за межами школи (тривалість занять, гігієна зору, правильне сидіння за комп’ютерним столом тощо)

Постійно

Зав. кабінетом2.

Пропаганда інформаційно-комунікаційних технологій

Постійно

Зав. кабінетом