asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "Історія України" на тему "Стародавні Афіни та Греція"


По горизонтали

2. в стародавній Греції постанова народу або ради, яка відрізнялася від закону тим, що останній був обов'язковий у всіх подібних випадках і Для всіх громадян, псефізма ж мала значення лише в одиничних випадках і по відношенню до одиничних осіб

5. Організація місцевих ділових людей в Староданьому Римі

7. Система успадкування, при якій майно в своєму цілому складі переходить до однієї особи, родичу молодшого віку порівняно з іншими
По вертикали

1. Вільне населення давньогрецьких міст-держав, яке володіло громадянськими правами

3. Народні збори в Стародавніх Афінах в період золотої афінської доби — Афінської демократії під проводом Перикла

4. Загальна назва державних посад в Стародавньому Римі

6. Один з дев'яти найважливіших урядовців із широкими повноваженнями у Стародавніх Афінах

8. В Стародавній Греції особа, насильно захопив владу; таким чином, слово вживалося в значенні сучасного «диктатор»