asyan.org
добавить свой файл
1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної
політики України

31 травня 2013 року № 315
Звітність

Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванніза 20___ рікПодають
Термін подання

Форма № 1-ПА

(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної політики України
31 травня 2013 року № 315

за погодженням із

Державною службою

статистики України

Юридичні особи та фізичні особи–підприємці, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні або здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців, незалежно від місцезнаходження

– територіальному органу Державної служби зайнятості України у містах Києві та Севастополі, районі, місті, районі у місті


Не пізніше

1 лютого після звітного року
Респондент:
Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта) ___________________________________________________________________________________
Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:_______________________________________________
Місцезнаходження/місце проживання:___________________________________________________

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт,

___________________________________________________________________________________

вулиця /провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)
І. Кількість громадян, працевлаштованих шляхом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордон ________ (осіб) суб'єктом господарювання, що має ліцензію на здійснення цього виду діяльності №____________________________________

ІІ. Кількість громадян, працевлаштованих шляхом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні в Україні __________ (осіб), з них за професіями (посадами) та розмірами заробітної плати:

№ з/п

Професія (посада)

Кількість працевлашто-ваних громадян, осіб

у тому числі за розмірами заробітної плати (грн)

до

1000,00

від 1000,01 до 1500,00

від 1500,01 до 2000,00

від 2000,01 до 5000,00

від 5000,01 до 10000,00

понад 10000,00

А

1

2

3

4

5

6

7

8
ІІІ. Кількість громадян, направлених на роботу суб'єктом господарювання, що наймає працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців (включаючи фізичних осіб), ______ (осіб)

Кількість роботодавців (включаючи фізичних осіб), у яких працювали громадяни, направлені на роботу суб'єктом господарювання, що наймає працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, __________ (одиниць)Дата заповнення " " 20 року
Керівник (власник) /фізична особа–підприємець,

яка використовує працю найманих працівників

(відповідальна за подання інформації особа) ________________________ ___________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Телефон: _____________ Факс:_____________ Електронна пошта: ____________________

Дата прийняття " " 20 року
Відповідальна особа, яка прийняла інформацію ______________________ __________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)