asyan.org
добавить свой файл
1
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ БАТЬКАМ ТА ДІТЯМ З БАГАТОДІТНОЇ СІМ`Ї

(назва адміністративної послуги)

Кіровська районна у м. Донецьку рада

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

^ Адреса суб’єкта надання адміністративної послуги

83011, м.Донецьк, вул.Кірова,буд.194

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четверг - з 8.00 до 17.00;

п’ятниця – з 8.00 до 15.45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел: 2035915 

Факс:2035422


^ Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

^ Закони України:

- « Про охорону дитинства»

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

^ Постанова Кабінету міністрів від 2 березня 2010 року № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім`ї»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

^ Умови отримання адміністративної послуги

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.Заява батька або матері про видачу посвідчень.

2.Копія свідоцтв про народження дітей.

3.Копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім`я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації.

4. Довідки про забезпечення житловою площадю, яка затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації від 05.02.2004 № 46

5.Фотокартки (батьків та дітей, яким виповнилося 6 років) розміром 3х4 міліметрів;

6. Довідки про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення структурним підрозділом не видавалися (у разі реєстрації батьків за різним місцем проживання).

7. Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу.

8. Довідка із загальноосвітнього, професійно – технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання).

.

9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безкоштовно 

9.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

9.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

9.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

10.

Строк надання адміністративної послуги

^ 10 днів з моменту подачі документів

11.

Результат надання адміністративної послуги

Посвідчення є документами, що підтверджують статус багатодітної сім`ї і дітей з такої сім`ї та їх право на отримання пільг згідно із Законом України «Про охорону дитинства» та іншими актами законодавства

12.

Способи отримання посвідчень

Особисто (при наявності паспорта)