asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 7 8


Міністерство транспорту та зв’язку України
Державна адміністрація залізничного транспорту України
Головне управління перевезень
ЦД - 0059

Інструкція зі складання

технічно-розпорядчих актів станцій


м. Київ – 2005 р.
ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО Державним науково-дослідним центром Укрзалізниці

за участю фахівців Головного Управління перевезень

РОЗРОБНИКИ Вергун О.Ф. Семенюк М.Й. Липовець Н.В. Боголій В.М. Сівенкова Л.М. Камінський Л.Г.

ПРИЙНЯТО ТА

НАДАНО ЧИННОСТІ Наказ Укрзалізниці від „___” грудня 2005 р №___

НА ЗАМІНУ Інструкції по складанню технічно-розпорядчих актів станцій і нових форм технічно-розпорядчих актів станцій, затверджених наказом Укрзалізниці від 30 квітня 1996 р № 91-Ц

З М І С Т

Вступ

4

Розділ 1

Сфера застосування

4

Розділ 2

Нормативні посилання

4

Розділ 3

Терміни та визначення понять

3.1 Позначки та скорочення

6

16

Розділ 4

Загальні положення

17

Розділ 5

Порядок розробки і заповнення розділів ТРА

22
5.1 Загальні відомості

225.2 Приймання і відправлення поїздів.

5.2.1 Загальні вказівки

5.2.2 Приймання поїздів

5.2.3 Відправлення поїздів

5.3 Організація маневрової роботи

5.4 Охорона праці

36

36

40

43

45

53

Розділ 6
Розділ 7

Перелік додатків до технічно-розпорядчого акта станції

Порядок розробки додатків

7.1 Масштабний або схематичний план станції

7.2 Відомісті під’їзних колій (форма ДУ-41б)

А. Під’їзні колії, які обслуговуються засобами залізниці

Б. Під’їзні колії, які обслуговуються засобами їх власників

7.3 Інструкція про порядок користування пристроями СЦБ

7.4 Викопіювання із схеми живлення і секціонування контактної мережі

7.5 Інструкція з роботи сортувальної гірки

7.6 Відомості заняття приймально-відправних колій пасажирськими, поштово-багажними і вантажно-пасажирськими поїздами

7.7 Місцева інструкція про порядок роботи з вагонами, що завантажені небезпечними вантажами класу 1-ВМ

7.8 Місцева інструкція з організації гасіння

пожарів в рухомому складі на станції


53
55

55

55

55
56
57
58
58

59

59

59

ВСТУП
Інструкція з складання технічно-розпорядчих актів станцій відповідно до основних положень, встановлених Правилами технічної експлуатації залізниць України (ПТЕ), Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України (ІРП) та Інструкції з сигналізації на залізницях України (ІСИ), встановлює порядок використання технічних засобів станції, який регламентує безпечне і безперешкодне приймання, відправлення та проходження поїздів через станцію, безпеку внутрішньостанційної маневрової роботи і дотримання вимог техніки безпеки.

^ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Норми й вимоги даної Інструкції є обов’язковими для працівників залізниць України та їх структурних підрозділів.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому документі є посилання на такі нормативні документи:

Статут залізниць України, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 р. №457

Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.12.1996 р. № 411, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 р. за № 50/1854 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту України від 08.06.1998 року № 386, від 19.03.2002 року № 179, від 10.12.2003 року № 962

Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.2005 р. № 507

Інструкція з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України, затверджена наказом Міністерства транспорту України 23.11.2004 р. № 1026 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.12.2004р. за № 1640/10239

Інструкція з сигналізації на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 08.07.1995 р. № 259

Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт, ЦП-0067, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 11.12.2000 р. № 692

Інструкція з улаштування та експлуатації залізничних переїздів, ЦП-0095, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 12.07.2002 р. № 469

Інструкція про порядок користування автоматичною локомотивною сигналізацією безперервного типу (АЛС) і пристроями контролю пильності машиніста на залізницях України, ЦТ-ЦШЕОТ-0027, затверджена наказом Мінтрансу від 27.01.2000 р. № 32

„Про порядок вивчення та перевірки знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України”, наказ МТУ від 24.01.2003 р. № 49

Правила безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 16.10.2000 р. № 567

Инструкция по составлению натурного листа поезда ф. ДУ-1, затверджена на 34 засіданні Ради по залізничному транспорту, лютий 2003 р.

„Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам”, затверджені на 15 засіданні Ради по залізничному транспорту 05.04.1996 р.

Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях України, ЦШЕОТ-0018, затверджена наказом Укрзалізниці від 12.10.1999 р. № 492

Інструкція з розміщення, встановлення та експлуатації засобів автоматичного контролю стану рухомого складу під час руху поїзда, ЦВ-ЦШ-0053, затверджена наказом Укрзалізниці від 17.03.2003 р. № 69-Ц

Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України, ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015, затверджена наказом Укрзалізниці від 28.10.1997 р. № 264-Ц, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Укрзалізниці від 07.06.2001 р.

№ 312-Ц

Інструкція про порядок надання і використання вікон у графіку руху поїздів для ремонтних і будівельних робіт на залізницях України, ЦД-0029, затверджена наказом Укрзалізниці від 13.03.2000 р. № 96-Ц

Інструкція з організації руху вантажних поїздів підвищеної ваги й довжини на залізницях України, ЦД-0031, затверджена наказом Укрзалізниці від 29.08.2000 р. № 364-Ц

Інструкція з експлуатації та утримання спеціального самохідного рухомого складу на залізницях України, ЦРБ-0027, затверджена наказом Укрзалізниці від 24.12.2001 р. № 719-Ц

Методичні вказівки з розрахунку і застосування норм закріплення рухомого складу гальмовими башмаками на станційних коліях, ЦД-0051, затверджені наказом Укрзалізниці від 31.03.2004 р. № 224-Ц

Порядок обліку, маркування, видачі, зберігання та вилучення з експлуатації гальмових башмаків на залізницях України, ЦД-0041, затверджений наказом Укрзалізниці від 30.04.2002 р. № 228-Ц

Методичні рекомендації щодо дій працівників господарств Укрзалізниці для забезпечення безпеки руху в нестандартних ситуаціях відповідно до вимог Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, Інструкції з сигналізації на залізницях України, затверджені наказом Укрзалізниці від 20.12.04 р. № 992-ЦЗ

Основні положення по запобіганню випадків самовільного виходу вагонів, затверджені наказом Укрзалізниці від 17.05.1997 р. № 115-Ц

Регламент і послідовність виконання операцій по закріпленню рухомого складу на станційних коліях, затверджений наказом Укрзалізниці від 17.05.1997 р. № 115-Ц

Методичні вказівки зі складання масштабних і схематичних планів станцій та поздовжніх профілів колій, затверджені наказом Укрзалізниці від 15.12.2004 р. № 972-ЦЗ

Інструкція з утримання технічної документації на пристрої сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях України, затверджена наказом Укрзалізниці від 22.08.2001 р. № 457-Ц
^ 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Автоматичне блокування (АБ) – технічний засіб інтервального руху поїздів на міжстанційних перегонах за сигналами прохідних і локомотивних світлофорів.
^ Автоматична локомотивна сигналізація, як самостійний засіб сигналізації та зв’язку (АЛСО) або ЦАБ АЛСО – система, за якої рух поїзда на перегоні здійснюється за сигналами локомотивних світлофорів, а роздільними пунктами блок-ділянок є сигнальні знаки „межа блок-ділянки”.
^ Автоматична світлофорна сигналізація – система, яка складається з переїзних світлофорів, акустичних сигналів, електричних рейкових кіл (ділянка наближення) і апаратури керування, яка забезпечує під час заняття поїздом ділянки наближення автоматичну подачу сповіщення на переїзд та автоматичне вмикання звукової та світлофорної сигналізації.
^ Бокова колія – колія, рухаючись по якій, рухомий склад відхиляється стрілочним переводом.
Блок-ділянка – частина міжстанційного перегону за умови автоблокування або автоматичної локомотивної сигналізації, застосованого як самостійний засіб сигналізації та зв’язку, обмежена прохідними світлофорами (покажчиками меж блок-ділянок) або прохідним світлофором (покажчиком межі блок-ділянки) і станцією.
^ Вагон – несамохідна одиниця рухомого складу, якою перевозять вантажі та пасажирів.
Вантажний поїзд – поїзд, призначений перевозити вантажі, маса та довжина якого не перевищує максимальну норму, встановлену графіком руху поїздів на ділянці прямування цього поїзда.
^ Вантажний з’єднаний поїзд – поїзд, складений з двох і більше зчеплених між собою вантажних поїздів із тяговими локомотивами в голові кожного поїзда.
Вантажний довгосоставний поїзд – вантажний поїзд, довжина якого перевищує максимальну норму, встановлену графіком руху на ділянці проходження цього поїзда.
^ Вантажний великоваговий поїзд – вантажний поїзд, вага якого для відповідних серій локомотивів на 100 тонн і більше перевищує визначену графіком руху вагову норму на ділянці проходження цього поїзда.
^ Відомість під’їзної колії – бланк встановленої форми, який містить відомості про найменування, належність, місце примикання, межі, довжину, максимальний ухил колій під’їзної колії і серії локомотивів, швидкість руху, максимальний состав, потребу включення автогальм, порядок подавання – прибирання вагонів, що є дозволом заїзду – виїзду, порядок закріплення вагонів на під’їзній колії та особливі вказівки.
^ Ведення поїзда з особливою пильністю – постійна, підвищена увага локомотивної бригади до умов руху поїзда.
Внутрішньостанційний диспетчерський зв’язок – прямий зв’язок між черговим по станції, маневровим диспетчером, черговим гірки, черговим парку, оператором стрілочного поста, оператором пункту технічного обслуговування вагонів.
^ Габарит рухомого складу – граничний поперечний (перпендикулярний до осі колії) контур, в якому, не виходячи назовні, повинен розміщуватися як навантажений, так і порожній рухомий склад, встановлений на прямій горизонтальній колії.
Гальмовий башмак – це пристрій, що застосовується для закріплення рухомого складу від можливого виходу.
^ Головні колії – колії перегонів, а також колії станцій, що є безпосереднім продовженням колій суміжних перегонів і, як правило, не мають відхилень на стрілочних переводах .
^ Господарчий поїзд – поїзд, сформований: із тягового локомотива або спеціального самохідного рухомого складу, який використовують як локомотив; вагонів, що виділені для спеціальних і технічних потреб залізниць; спеціального самохідного й несамохідного рухомого складу, призначеного для виконування робіт з утримування, обслуговування й ремонту споруд і пристроїв залізниць.
^ Графік руху поїздів – нормативно-технологічний документ, що регламентує роботу усіх підрозділів залізничного транспорту з організації руху поїздів.
Двобічний парковий зв’язок – зв’язок, призначений для керування роботою станційних працівників на сортувальних гірках, парках сортування, дільничних, вантажних, пасажирських станцій і депо, а також оповіщення пасажирів на вокзалах і платформах.
Дизель-поїзд – постійно сформований состав, що має дизельну силову установку, складений з моторного головного і моторного хвостового вагонів, в яких установлено автономні тягові машини, та причіпних вагонів і призначений для перевезення пасажирів.
^ Диспетчерська централізація (ДЦ) – комплекс пристроїв, що включає апаратуру телеуправління з одного диспетчерського пункту пристроями електричної централізації (ЕЦ) ряду лінійних станцій дільниці залізниці та засоби контролю за станом пристроїв ЕЦ і систем інтервального регулювання руху поїздів на прилеглих до цих станцій перегонах.

^ Ділянка наближення до переїзду – ділянка колії, обладнана рейковими колами, розташована перед переїздом, довжину якої визначають розрахунком у залежності від швидкості руху поїздів і довжини проїзної частини переїзду, для завчасного автоматичного сповіщення на переїзд про наближення до нього поїзда, автоматичного керування переїзною сигналізацією й шлагбаумами, якщо переїзд ними обладнаний.
^ Довготривала стоянка вагонів – стоянка вагонів на приймально-відправних коліях понад одну добу.
Допоміжний пост – пост на перегоні, що не має колійного розвитку та призначений тільки для обслуговування пункту примикання під’їзної колії (для поїздів, що проїжджають по всьому перегону, роздільним пунктом бути не може).
^ Електрожезлова система – комплекс пристроїв, за допомогою якого здійснюється контроль стану перегону, а правом виїзду на перегін є отримання машиністом жезла від чергового по станції відправлення. Подальше відправлення інших поїздів на перегін неможливе до часу отримання цього жезла черговим станції прийому.
^ Електрична централізація стрілок і сигналів (ЕЦ) – станційний комплекс пристроїв залізничної автоматики, що забезпечує централізоване управління стрілками і світлофорами та автоматичний контроль на апараті управління за положенням централізованих стрілок, станом світлофорів та рейкових кіл.

^ Загороджувальна сигналізація – загороджувальні (для поїздів і маневрових составів) світлофори, які встановлені перед переїздом та керовані черговим по переїзду.
^ Залізнична колія – дві рейкові нитки, що укладені одна від однієї на визначеній відстані і прикріплені до шпал (брусів).
Залізничний переїзд – місце перехрещення дороги із залізничними коліями в одному рівні, обладнане потрібними пристроями, які забезпечують безпеку руху, поліпшують умови пропускання поїздів і транспортних засобів, проходження пішоходів, а також проганяння худоби.


следующая страница >>