asyan.org
добавить свой файл
1
Єдиний стіл

Єдиний універсальний міжрегіональний обласний стіл з питань саможиттєзабезпечення, саморозвитку, самозахисту, безпосереднього самоврядування та прямого народовладдя людей в Хмельницькій області.

Єдиний стіл не є органом, не є юридичною особою, а є просторово локалізованою сукупністю трудових місць (офіс, приміщення, кімната, будівля тощо) учасників договорів територіальних громад Хмельницької області та регіонального консорціуму «Хмельницькій», співкредиторів-співінвесторів працею у якості ведучих справи цих договорів відповідно до нижченаведеного функціонального розкладу.

^ Функціональний розклад учасників Єдиного столу

 1. Ведучий справи з питань координаційного самозабезпечення (координатор) – координація взаємодії територіальних громад в Хмельницькій області. Допомога в створенні і розвитку договорів територіальних громад. Взаємодія з державними органами та органами місцевого самоврядування.

 2. ^ Ведучий справи з питань секретаріату та діловодства (секретар-діловод) – організація і ведення паперового та електронного документообігу, пов’язаного з діяльністю територіальних громад. Створення індивідуальних та спільних документів.

 3. ^ Ведучий справи з питань координації учасників регіонального консорціуму «Хмельницький» (консорційний координатор) – внутрішнє та зовнішнє розгортання консорціуму. Організація типового документообігу, консорційних організаційно-правових, трудових, майнових, фінансових операцій.

 4. ^ Ведучий справи з питань трудових правовідносиннавчання, організація і ведення паперового і електронного документообігу трудових правовідносин на основі ненайманої праці суверенних кредиторів-інвесторів. Формування інформаційно-аналітичного середовища з забезпечення внутрішнього обігу ненайманої праці суверенних кредиторів-інвесторів як системи інвестиційно-інноваційного обігу живого капіталу. Передача інформації стосовно нетипових ситуацій консорційному координаторові. Формування резервних трудових соціальних фондів.

 5. ^ Ведучий справи з питань майнових правовідносиннавчання, ведення типових майнових правовідносин та формування первинної документації на право власності. Формування інформаційно-аналітичного середовища з забезпечення внутрішнього майнового ринку. Передача інформації стосовно нетипових операцій координаторові. Формування майнових резервних фондів.

 6. ^ Ведучий справи з питань фінансових правовідносиннавчання, ведення типових фінансових правовідносин по внутрішньому коштовому та зовнішньому грошовому обігу, грошово-коштовому забезпеченню та кошторису. Формування інформаційно-аналітичного середовища з забезпечення внутрішнього фінансового ринку. Передача інформації щодо нетипових операцій координаторові. Формування грошово-коштових резервних фондів.

 7. ^ Ведучий справи з питань інформаційно-комунікаційного забезпечення (IT фахівець) – організація і забезпечення комунікаційно-програмним супроводом усіх учасників Єдиного столу, а також налаштування комунікацій з іншими Єдиними столами.

 8. ^ Ведучий справи договору біосферного заповідника – координація, формування і розробка концепції, договору, програм, екологічних норм біосферного заповідника.

 9. Ведучий справи з питань правового супроводу навчання, ведення внутрішніх та зовнішніх договірних правовідносин зі створення і розвитку консорційних договорів і договорів територіальних громад.

 10. ^ Ведучий справи з питань зовнішньоекономічної діяльності (управляючий кредитор) – капітал-кредиторські місця управління некомерційною інвестиційною міжнародною агентською діяльністю, банківська агентська діяльність, митна екстериторіальна експортно-імпортна діяльність, екстериторіальні коридори.

 11. ^ Ведучий справи з питань третейського судочинства (третейський суддя) – розрішення спорів та накопичення судових прецедентів, розгляд і усунення причин спору. Формування рекомендацій щодо усунення спірних моментів.

 12. ^ Ведучий справи з питань балансу території – інвентаризація усіх ресурсів відповідної території і формування інформаційно-аналітичної бази даних балансу території, планування, формування соціально-економічних міжрегіональних, галузевих, міжгалузевих договорів.

 13. ^ Ведучий справи з питань взаємодії зі ЗМІ (прес-аташе) – взаємодія із засобами масової інформації. Підготовка прес-релізів, статей і т.д.

 14. Ведучий справи з міжнародної діяльності – взаємодія з міжнародними неурядовими, урядовими та міжурядовими організаціями.

 15. Ведучий справи з питань перекладів (перекладач) – організація і забезпечення перекладу документів на необхідну мову.

 16. Ведучий справи з питань правового самозахисту (правозахисник) – організація мобільних груп швидкого реагування. Взаємодія з іншими ведучими справи з питань правового самозахисту.

 17. Мобільна група «швидка допомога» з правового та технічного супроводу користувачів Єдиного столу – формується з ведучих справи Єдиного столу залежно від ситуації.