asyan.org
добавить свой файл
1
«Чоловiча Формула №1»

Вiтамiнно-рослинний комплекс для чоловiкiв.

Виробництво даного препарату лiцензовано FDA та сертифiковано по стандарту якостi GMP

Бiологiчно активна добавка до їжi «Чоловiча Формула №1» впливає на пiдтримку функцiонального стану передмiхурової залози у чоловiкiв пiсля 45 рокiв.

Склад «Чоловiчої Формули №1», крiм лiкарських трав, мiстить в собi вiтаiн В6 та цинк. Ефективна для профiлактики та в комплексному лiкуваннi доброякiсної гiперплазiї передмiхурової залози.

Даний комплекс, доповнюючи ти пiдсилюючи дiю кожного компоненту, являється оптимальним для гармонiчної роботи передмiхурової залози та всього органiзму в цiлому.

Лiкарськi трави:

  • ^ Карликова пальма (екстракт плодiв) впливає як тонiзуючий засiб на чоловiчу репродуктивну систему, уповiльнює гiперплазiю передмiхурової залози (розвиток аденоми), пiдсилює сперматогенез, запобiгає розвиток iмпотенцiї. Ефективнiсть пiдсилюється з одночасним вживанням цинку.

  • ^ Африканська слива (екстракт кори) мiстить лiпiдостероловий комплекс, який запобiгає зайвому росту фiбробластiв (клiтин сполучної тканини). Ефективно дiє при гiперплазiї передмiхурової залози, простатитi та пов΄язаних з ними функцiональними розладами. Екстракт плодiв карликової пальми та екстракт кори африканської сливи в комбiнацiї являються ефективним засобом для профiлактики та комплексного лiкування аденоми передмiхурової залози.

  • Лiкопiн (екстракт) – червоний пiгмент плодiв томатiв та iнших овочiв i фруктiв, близький до β-каротину , який виявляє подiбну бiологiчну активнiсть. Має виражену антиоксидантну активнiсть, знижує рiвень холестерину кровi, пiдвищує фiзичну та розумову працездатнiсть.

  • ^ Хелат цинку, який в чоловiчому органiзмi виконує найважливiшi функцiї: регулює рiвень чоловiчих статевих гормонiв, являється ефективним засобом для профiлактики аденоми передмiхурової залози та сприяє пiдвищенню iмунного статусу. Цинк у формi хелату набагато краще засвоюється органiзмом, що робить його найбiльш ефективним за своєю дiєю в порiвняннi з сульфатом цинку.

Одна таблетка масою 0,8 г мiстить:

Пальма сереноа (екстракт)

175

мг

Африканська слива (екстракт)

20

мг

Кропива (екстракт корiння)

100

мг

Лiкоптiн (екстракт)

10

мг

Цинк хелат

10

мг

Гарбуз (насiння)

75

мг

Вiтамiн В6

1

мг

^ Рекомендацiї по вживанню: БАД «Чоловiча Формула №1» рекомендована в якостi загальнозмiцнюючого засобу для чоловiкiв, додаткового джерела вiтамiну В6 та цинку. Рекомендовано вживати дорослим по 1 капсулi в день пiд час їди з їжею. При наявностi несприятливих факторiв ( зайва маса тiла, стреси, нерацiональне харчування, шкiдлива екологiя) дозу можна збiльшувати до 2 капсул на день.

Протипоказання: iндивiдуальна непереносимiсть компонентiв продукту. Перед вживанням рекомендовано проконсультуватись з лiкарем.

Умови зберiгання: зберiгати при кiмнатнiй температурi, в недоступному для дiтей мiсцi. Гарантiйний термiн придатностi: 2 роки з моменту виготовлення. Дату виготовлення дивитись на упаковцi.

Виготовлено за ексклюзивним замовленням ТОВ «Нутрифарм» заводом Atlentic Essential Products, Inc., 7 Oycэр Авеню, Хаупаг 11788, Нью-Йорк, США.

Реалiзацiя продукту через аптечну мережу та спецiалiзованi вiддiли торгової мережi.

Реєстрацiйне посвiдчення МОЗРФ№005284.И.840.01.2003.