asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток 10

1.«Складання таблиці ЗДХ». Це прийом організації індивідуальної і групової роботи учнів на початковій стадії уроку, коли йде актуалізація досвіду і знань. Він дозволяє з'ясувати все, що знають або думають учні по обговорюваній темі уроку. Обмін інформацією йде так:

1) Просимо учнів пригадати все, що вони знають по темі.

2) Спочатку кожен учень згадує і записує в зошиті все, що знає (індивідуальна робота, тривалість 1-2 хвилини).

3) Потім відбувається обмін інформацією в парах або групах. Учні діляться один з одним відомим (групова робота, не більше 3 хвилин). Це обговорення повинно бути організованим, наприклад, учні повинні з'ясувати, в чому співпали їх уявлення, з приводу чого виникли розбіжності.

4) Далі діти по черзі називають якесь один збіг або факт, при цьому, не повторюючи раніше сказаного. 5) Всі відомості стисло записуються вчителем в графі «Знаю» без коментарів, навіть якщо вони помилкові.

6)Всі помилки віправляються далі, під час засвоєння нової інформації.

Тема «Про гриби»

^ Знаю Дізнався Хочу дізнатися

гриби їстівні і неїстівні грибниця –білуваті нитки Що таке гриб-чага?

гриби солять розмножуються спорами

збирають восени нитки замінюють деревам старе коріння

ростуть під деревами цвіль - дріжджі – це гриби

назви грибів

Перша графа заповнюється на стадії актуалізації, друга – під час отримання інформації, і третя - на стадії осмислення і рефлексії. Цей прийом дозволяє вчителеві проконтролювати роботу кожного учня з текстом.
^ 2.Прийом «Написання синквейна» Особливе місце на уроках за технологією розвитку критичного мислення відводиться складанню синквейна. Синквейн можливо використовувати на різних стадіях уроку. Можна запропонувати скласти синквейн на початку уроку і в кінці вивчення теми. Вони виходять абсолютно разные. Спочатку – зовсім прості, в кінці вивчення теми – більш образні. За допомогою синквейна вчиться вдається виражати свої думки і відчуття. Цей прийом не тільки сприяє поліпшенню емоційного стану дітей, але і дозволяє вчителеві перевірити, як вони запам'ятали найважливіші поняття теми.

1 рядок – іменник (тема синквейна)

2 рядок – два прикметників

3 рядок – три дієслова

4 рядок – речення, крилата фраза

5 рядок – слово-резюме
^ 3.Прийом «Складання кластера» Кластер може бути використаний на самих різних стадіях уроку. На стадії актуалізації – для стимулювання розумової діяльності. На стадії осмислення – для структуризації учбового матеріалу. На стадії рефлексії – для підведення підсумків того, що учні вивчили Цей прийом може бути використаний для організації індивідуальної і групової роботи як в класі, так і удома. Зміст цього прийому полягає в спробі систематизувати наявні знання з тієї або іншої проблеми. Кластер – це графічна організація матеріалу, що показує смислові поля того або іншого поняття. Слово «кластер» в перекладі означає «пучок», «сузір'я».Складання кластеру дозволяє учням вільно і відкрито думати з приводу будь-якої теми. В центрі листа записується ключове поняття, від нього йдуть стрілки – промені в різні боки, які сполучають це слово з іншими, від яких у свою чергу промені розходяться далі і далі. Використання стратегії «кластер» дає необмежені можливості для «гри» з інформацією.

^ 4.Прийом «Переплутані логічні ланцюжки» Учні інтегрують свої власні ідеї з ідеями, викладеними в тексті, для того, щоб перейти до нового розуміння. Серед написаних на дошці цитат учні повинні вибрати правильні і неправильні твердження. Знак «+» вони ставлять там, де правильне твердження і знак «-» там, де на їх погляд воно невірне.

При вивченні теми «Як тварини харчуються» можна запропонувати дітям ряд тверджень, серед яких є вірні і невірні.

1) Метелики поїдають тлю. 2) Тля – це дрібні комахи, які поселяються на листі рослин і висмоктують у них сік. 3) Серед риб немає хижаків. 4) Орел – рослиноїдний птах. 5) У ссавців є зуби. 6) Кабан – всеїдна тварина.

Твердження записані на дошці і даються на стадії визову. Після прочитання тексту, на стадії осмислення, учні обговорюють свої результати в групі або в парі, уточнюють і виправляють невірні відповіді. На стадії рефлексії за кожним твердженням можна поставити додаткові питання.
^ 5.Прийом «Читання з позначками INSERT» Даний прийом дозволяє учневі відстежувати своє розуміння прочитаного. Технічно він достатньо простий. Учнів треба познайомити з маркувальними знаками і запропонувати їм під час читання ставити їх олівцем на полях тексту. Позначати слід окремі абзаци або речення. Позначки повинні бути наступними: V- відома інформація + нова інформація ? незрозуміла інформація Даний прийом вимагає від учнів не пасивного читання, а активного і уважного. Він зобов'язує не просто читати, а учитуватися в текст, відстежувати власне розуміння в процесі читання або сприйняття будь-якої іншої інформації. На практиці учні просто пропускають те, що не зрозуміли. І в даному випадку маркувальний знак «?» зобов'язує їх бути уважними і відзначати незрозуміле. Цей прийом можна використовувати на будь-яких уроках.
^ 6.Стратегія «Зигзаг» Дана стратегія використовується для організації активної роботи з текстом. Клас ділиться на стільки груп, на скільки частин можна розділити текст. Ставиться завдання зрозуміти тему, але учні її пояснюватимуть один одному по частинах. Кожна тимчасова група отримує конкретне: розібратися в конкретному матеріалі, зрозуміти його, обговорити досконально. Потім, використовуючи будь-які методи і прийоми, підготуватися до пояснення матеріалу іншим учням. Вчитель виконує функцію консультанта. Цей прийом хороший тим, що в стислі терміни дозволяє вивчити великий матеріал, сприяє розвитку комунікативних навиків учнів. Наприклад:

1. Клас ділиться на 4 групи по 5 дітей. Усередині створеної групи вони розподіляють відповідальних за вивчення певного блоку інформації (усього 5 блоків)

2. Після цього створюються 5 груп по 4 людини, де учні знайомляться з новою інформацією.

3. Після того, як учні в групах обговорять новий матеріал, вони розходяться в свої рідні групи і навчають дітей.
7.Прийом «Намалюйте щастя» Прийом психомалюнка дає можливість виразити розуміння абстрактних понять, внутрішній світ через зорові образи. Наприклад, після проходження розділу «Народні казки» в 3 класі дати завдання намалювати зло і потім пояснити свої малюнки.
^ 8.Прийом « Написання діаманти» Для роботи з поняттями протилежними за змістом використовується прийом складання діаманти. Діаманта – це віршована форма з семи рядків, перша і остання з яких, – поняття з протилежним значенням. Написання діаманти дає можливість краще зрозуміти суть відмінностей і взаємозв'язок понять, протилежних за значенням. 1 і 7 рядків – іменники 2 і 6 рядків – два прикметники, 3 і 5 рядків – три дієслова 4 рядок - два словосполучення Наприклад, при вивченні твору А.С.Пушкина «Казка про рибака і рибку» склали таку діаманту:

Стара

Зла, жадібна

Сидить, прогнала, свариться

Коло розбитого корита, ловив рибу

Закинув, відпустив, відповідає

Добрий, слухняний

Старий

Після складання діаманти можна продовжити роботу над синонімами (жадібна – скупа, ненаситна). 9.Ранжирування

Ранжирування передбачає можливість визначення списку (переліку) параметрів.

Цей прийом передбачає можливість ранжирування і порівняння результатів ранжирування в різних групах.

Алгоритм:

Учні методом «мозкового штурму» ранжирують списки чого-небудь, починаючи від своїх улюблених пісень і кінчаючи плануванням того, яку професію обрати.

Будь-який проект, в якому потрібно, щоб учні розставляли пріоритети або вибирали з декількох варіантів, може виграти від використання цього прийому.

Прийом "ранжирування" допомагає учням:

 • Аналізувати і оцінювати елементи списку

 • Визначати критерії для сортування

 • Уточнювати критерії

 • Розставляти пріоритети в списку на основі критеріїв

 • Аргументувати вибрані пріоритети

 • Ухвалювати рішення у пошуках консенсусу або обговорювати різні варіанти рішень

 • Порівнювати списки візуально

 • Розглядати і порівнювати аргументи для розстановки пріоритетів

 • Обговорювати і коректувати ранжирування у пошуках кореляції

 • Розглядати питання з різних точок зору

 • Вчитися один у одного

 • Досягати консенсусу


Де цей прийом можна застосовувати?

Можна використовувати на будь-якому етапі уроку.

Він допомагає учням обговорити знання, що є у них, і визначити питання, які вони повинні досліджувати або вивчити далі.

В процесі роботи дозволяє перевести навчання в новий контекст, який буде корисний в подальшому.

Може бути використаний для оцінки і обдумування процесу учбової діяльності.

Проекти, що включають зіставлення результатів ранжирування, спонукають до роздумів про процес учбової діяльності. І учні, і вчитель можуть прослідкувати, як змінюються думки з часом.

Команди учнів можуть ранжирувати переліки з різних позицій. Наприклад, в літературному завданні команди учнів можуть узяти на себе ролі різних персонажів і виконати ранжирування, виходячи з позицій цих персонажів.

Після того, як учні упорядкували переліки, вони можуть обговорити, як і чому відрізняються їх переліки.

При ранжируванні переліків рекомендується працювати в командах, що стимулює співпрацю, активні обговорення і комунікацію.

^ 10.Метод морфологічного ящика

Алгоритм діяльності:

• Точно сформулювати проблему, що підлягає рішенню.

• Виявити і охарактеризувати всі параметри, які могли б увійти до вирішення заданої проблеми.

• Сконструювати морфологічний ящик або багатовимірну матрицю, що містить всі вирішення проблеми.

• Всі рішення, що містяться в морфологічному ящику, уважно проаналізувати і оцінити з погляду цілей, які повинні бути досягнуті.

• Вибрати і реалізувати якнайкращі рішення (за умови наявності необхідних засобів). Цей етап практичної реалізації вимагає додаткового морфологічного дослідження.

Проблема: як створити експонат для виставки образотворчого мистецтва?

Параметри

Варіанти

вид

пейзаж

портрет

натюрморт

іншетехніка

графіка

живопис

скульптура

аплікація

ДПІ вишивка

інше

матеріали

Кольорові олівці

Акварельні фарби

пластилін

Кольоровий папір

Нитки, тканина

інше

тема

природа

школа

Україна

захоплення

Моє село

інше

розмір

А 4

А3

А5

іншеоформлення

рамка

підставка

інше


Хто може допомогти?

батьки

вчитель

друзі

брат, сестра

інше

^ 11.Денотатний граф

Денотатний граф - [від лат. denoto — позначаю і гр. — пишу] спосіб вичленення з тексту істотних ознак ключового поняття.

Спосіб створення денотатного графа:

• Виділення ключового слова або словосполучення

• Чергування імені і дієслова в графі (ім'ям може бути один іменник або група іменників у поєднанні з іншими іменними частинами мови; дієслово виражає динаміку думки, рух від поняття до його істотної ознаки)

• Точний вибір дієслова, що зв'язує ключове поняття і його істотну ознаку (дієслова, що позначають мету, — направляти, припускати, приводити, давати і т.д.; дієслова, що позначають процес досягнення результату, — досягати, здійснюватися; дієслова, що позначають передумови досягнення результату, — грунтуватися, спиратися, базуватися; дієслова-зв'язки, за допомогою яких здійснюється вихід на визначення значення поняття)

• Дроблення ключового слова у міру побудови графа на слова — "гілочки"

• Співвідношення кожного слова — "гілочки" з ключовим словом з метою виключення яких-небудь невідповідностей, суперечностей і так далі


12. ^ Концептуальні таблиці

• Концептуальна таблиця складається для аналізу проблеми

• Концептуальні таблиці використовуються для систематизації інформації, виявлення істотних ознак явищ, що вивчаються, подій

• Концептуальні таблиці є матрицею, складання якої дає можливість чіткішого порівняльного аналізу (якщо необхідно розглядати кожен з процесів, що вивчаються, об'єктів або явищ детальніше) або комплексної оцінки (у тому випадку, коли дані процеси, об'єкти, явища або події вивчаються як складові єдиної проблеми, події, об'єкту, процесу або явища)

• Концептуальна таблиця допомагає намітити напрями досліджень

• Таблиця також може істотно допомогти у виборі ключових словосполучень для пошуку інформації в Internet.

У заголовку таблиці розміщується проблемне питання


Як впливають природні умови на спеціалізацію сільського господарства України?
Зона змішаних лісів

Зона лісостепів

Зона степів

Карпати

Південний берег Криму

Рельєф
Температурний режим
Кількість опадів
Вегетаційний період
Грунти
Висновки: спеціалізація сільського господарства