asyan.org
добавить свой файл
1
Одним з методів психологічної допомоги є спеціально організована робота з використанням на заняттях арттерапії ( один з основних видів, найчастіше використовуваний - музикотерапія).
«Особливим вихованцям» властиві труднощі в емоційної сфері. Визначальним фактором у роботі з такими дітьми є відновлення емоційного контакту і налагодження довірливих відносин заснованих на взаємодії: при сумісної грі разом з дитиною на музичних інструментах ( де вони з початку « композитори», потім

« виконавці», наприкінці - учасники « оркестру»);
слухання класичної, популярної інструментальної та релаксаційної музики надає можливості корекційного впливу на емоційний стан та створює умови для самовираження учнів.

Даний вид роботи знаходе своє продовження в ІЗО мистецтві, коли пропонується намалювати музику, яку почули, свої хвилювання, почуття, які відчули, поки звучала музика. Даний метод має значний вплив на корекцію та реабілітацію особистості дитини.