asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Міністерство науки та освіти України

Одеський національний політехнічний університет

КУРСОВА РОБОТА

За курсом «Маркетингові дослідження»

Тема: « Маркетингове дослідження ринку фото послуг на прикладі фото підприємства »

Проектант:

Ст. гр. ОЕ-061

Калмацуй Анна

Керівник: к.е.н.,доц.Чугунов А. А.
Одеса 2009

ЗМІСТ
ВСТУП

3


1

Маркетингове дослідження

4

2

Галузь, фірма та її продукція або послуги

6

2.1

Поточна ситуація і тенденція розвитку галузі.

6

2.2

Описи продукту фірми

7

2.3

Оцінка впливу зовнішніх факторів

9

3.

Стратегія маркетингу

11

4.

Ціноутворення

11

5.

План виробництва

15

6.

Організаційний план

17

6.1

Форма організації бізнесу

17

6.2

Потреба в персоналі

17

7.

Оцінка ризику та страхування

23

8.

Фінансовий план

24

8.1

Розрахунок собівартості

24

8.2

Розрахунок прибутку і рентабельності

28
ВИСНОВОК

32

ЛІТЕРАТУРА

33

ВСТУП

У широкому розумінні ринок є цариною прояву економічних відносин між людьми, які виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживанню. У вужчому розумінні ринок – це сфера товарного обігу і зв’язана з ним сукупність товарно-грошових відносин, яка виникає між виробниками (продавцями) та споживачами (покупцями) у процесі купівлі-продажу товарів чи надання якихось послуг.

Ринкові відносини мають загальний характер, поширюються на всі господарські сфери і регіони держави, проникають у всі частини економічної системи. В них вступає безліч суб’єктів, а в сферу обігу находять різноманітні товари і послуги, що загалом формує вельми складну і багато вимірювальну структуру ринку. Вивчення останньої дозволяє комплексно дослідити єдність, взаємозв’язок і взаємодію складових елементів ринку, знаходити і розвивати нові організаційні форми господарських зв’язків і товарно – грошового обміну.

В даний час ринок фото послуг розвивається досить високими темпами, і хоча підвищений інтерес до послуг фото фірм починає вгасати, даний вид товарів завжди буде користуватися популярністю.

^ 1. Маркетингове дослідження

В даний час на ринку фото послуг в обраному мною мікрорайоні працюють кілька фірм, що надають послуги по проявленню і друку кольорових негативних фотоплівок. Одна з них має можливість друкувати фотографії з цифрових носіїв. А послуги зйомки індивідуальних портреті та інші види які виконує фотограф взагалі відсутня в даному мікрорайоні тому наше підприємство буде мати досить суттєву перевагу серед конкурентів. Крім того якість друку у конкурентів не є високою і немає прямого зв’язку з оператором якому можна висловити свої побажання щодо якості друку фотовідбитків та можливо врахувати якусь специфіку яка була використана при зйомці.

Таким чином моя фірма займає на ринку фото послуг незалежну від фірм конкурентів.

Важливим є чотирьох позиційний підхід до загальної структури ринку, а саме з позицій його суб’єктивного складу, продуктово-ресурсного наповнення, елементно-технологічних зв’язків і територіально-просторової організації.

Суб’єктами ринкових відносин виступають продуценти і їх агенти руху товару, тобто державні, кооперативні, колективні(акціонерні), приватні підприємства і їх об'єднання, спільні підприємства та іноземні фірми.

Найбільше охоплення суб’єктів ринку, групування їх з врахуванням специфічних особливостей ринкової поведінки досягається виділенням п’яти основних типів ринків:

- ринку споживачів – окремих осіб і домашніх господарств, які купують товари чи отримують послуги для особистого споживання;

- ринку виробників – сукупність осіб і підприємств що закуповують товари для використання їх у виробництві інших товарів та послуг;

- ринку проміжних продавців – сукупність осіб та організацій, які стають власниками товарів для перепродажу здачі їх в оренду іншим споживачам із зиском для себе;

- ринку державних і громадських установ, які здобувають товари і послуги для використання їх у вигляді комунальних послуг або для передавання тим, хто в цих послугах має потребу;

- міжнародного ринку – зарубіжних покупців, споживачів, виробників, проміжних продавців.

На розвиток фото підприємства може вплинути економічний стан країни, тіньова економіка, не спроможність підприємства виробляти конкурентноспроможну продукцію, не правильний вибір місця розташування фотоательє, відсутність фінансової підтримки, неправильна орієнтація на споживачів.

Конкурентноздатність товару – це сукупність якісних та вартісних характеристик, які забезпечують задоволення конкретних потреб. Конкурентноздатність – це відповідність товару вимогам ринку за своїми технічними, комерційними, іншими характеристиками.

Наше фото підприємство запропонує широкий спектр товарів та послуг для своїх клієнтів. І тому можна впевнено сказати що наші послуги будуть задовольняти потреби споживачів і відповідатимуть вимогам ринку, ми займемо свою нішу в ринку і будемо мати змогу розширювати підприємство і перелік послуг і надалі.
^ 2. Галузь, фірма та її продукція або послуги

2.1 Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі.

В даний час ринок фото послуг розвивається досить високими темпами, і хоча підвищений інтерес до послуг фото підприємств починає вгасати, даний вид товарів завжди буде користуватися популярністю, тому що фотографії стали невід’ємною частиною будь-якої родини.

В Україні зростає кількість замовників яких цікавлять фото послуги. В основному це звичайно обробка фотоматеріалів аматорів які мають можливість досить дешево і швидко побачити результат своєї зйомки, але залишається досить великий процент клієнтів які потребують послуги професійних фотографів з гарантією якості. Останнім часом є тенденція зросту попиту на виготовлення, обробку та друк цифрової фотографії. Такі послуги вони можуть отримати на спеціалізованих підприємствах(фотосалонах, фотоательє ).

Підприємство – це організаційно відокремлена і економічно самостійна ланка виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукцію (виконує роботу або надає платні послуги ). Кожне підприємство має історично сформовану конкретну назву – завод, фабрика, майстерня, ательє. При цьому важливо знати, що кожне підприємство або фірма є юридичною особою, має закінчену систему обліку та звітності, самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку з власною назвою, а також товарний знак у вигляді певного терміну, символу малюнка або їх комбінації.

Для успішної діяльності фото підприємства в сьогоднішніх умовах йому необхідне сучасне устаткування. Фотолабораторії фактично стають периферійними пристроями для комп’ютерів. Але таке обладнання коштує не дешево тому підтримка фінансового інвестора чи кредитора на початковій стадії жодному підприємству не завадить.

В останні роки фото підприємство набуває великого розвитку. На сьогодні розрізняють три типи організації виробництва фотографії: одиничне, серійне та масове.

Одиничне виготовлення фотографії передбачає виготовлення неповторних виробів або рідко повторних

Серійне виготовлення фотографії передбачає виготовлення і обробку виробів серіями та партіями.

А при масовому виготовленні на протязі довгого часу виробляють або обробляють велику кількість однорідних виробів. ^ 2.2 Опис продукту фірми.

Аналіз діяльності підприємства за звітний рік показав необхідність введення нових видів фото послуг, що суттєвим чином відрізняються від попередньої діяльності . Якщо раніше робота фірми більшою мірою була спрямована на обробку негативних кольорових плівок та їх подальший друк на фотопапері різних форматів то в наступному році фотоательє збирається додати зйомку власними фотографами індивідуального портрету на негативний кольоровий фотоматеріал і подальший друк фотографій форматом 10х15 та 13х18.

Основною метою ательє є задоволення потреб населення якісними фото послугами, поповнення асортименту, що передбачає одержання прибутку, сприяння прискоренню розвитку ательє та його розширення.

Крім вищеназваних послуг в нашому ательє можна придбати такі аксесуари:

  • фотоапарати різних типів.

  • фотоальбоми різних розмірів і видів.

  • фотоматеріали, плівки кольорові та чорно-білі.

  • елементи живлення для фотоапаратів.

  • рамки для фотографій.

  • спалахи

  • штативи

На майбутнє підприємство планує збільшити перелік послуг, що надаватимуться салоном і включити до нього такі види послуг, як цифрове фото, пересилання фото через електронну почту, запис фотографій на компакт диски, обробка цифрового фото та його подальший друк. Для розширення номенклатури послуг та підвищення якості продукції планується купівля та впровадження нового устаткування для друку з цифрових носіїв, розширення мережі пунктів прийомів замовлень на всі види робіт. Крім цього вводиться додаткова посада виїзного фотографа.

В поточному році буде зроблений великий стенд фотографій в приймальній кімнаті, що дасть змогу споживачам ознайомитись з роботами підприємства, а також можливо обрати для прикладу своєї фотографії ракурс на якійсь іншій фотографії.

Якщо проаналізувати ціну на замовлення фотовідбитків то можна сказати, що вона не перевищує цін конкурентів. Встановлена ціна є достатньою для того, щоб прикрити всі виробничі витрати.

Споживачі купуватимуть продукцію фірми тому що асортимент продукції досить великий, спрямований на широкий загал починаючи з аматорів закінчуючи професіоналами. За доступною ціною і з високою якістю.

^ 2.3 Оцінка впливу зовнішніх факторів.

Зовнішнє середовище в широкому розумінні є сукупність господарських об’єктів, економічних, суспільних і природних умов, національних та міждержавних інституціональних структур і інших зовнішніх відносно підприємства умов і чинників, що діють в оточенні підприємства.

Підприємство як відкрита система постійно взаємодіє з навколишнім середовищем. Постачання матеріально-технічних, енергетичних ресурсів, підбір кадрів і реалізація виготовленої продукції чи надання послуг є необхідною частиною виробничого процесу і само собою зрозуміло умовою існування і функціонування підприємства і як результат отримання прибутку як головної мети підприємницької діяльності. Також на підприємство можуть впливати наявність конкурентів та вибрана їхня політика якою вони керуються. Наприклад це може бути на зразок лозунгу „ Дешево й сурово” чи „Дорого але якісно”.

Матеріальних постачальників бажано мати як можна ближче до безпосереднього виробника тих чи інших матеріалів. Для цього найчастіше потрібно буде мати справу з оптовими постачальниками. Відповідно і ціна буде дешевша. Постачальник має бути надійним і пунктуальним, тому що через затримку в постачанні матеріалів ми будемо втрачати гроші.

Конкурентами нашого ательє можуть бути крупні фото підприємства, такі як „Ексар” ТОВ „Вектор-Трейд” „Фото-микс” „Интер фото” „Ф – студія” . Всі ці підприємства приділяють велику увагу рекламі, періодично міняють старе обладнання на саме нове. Всі вони дійсно слідкують за якістю, але в них дуже невеликий індивідуальний підхід до клієнта і ціни на їх продукцію досить завищена за рахунок гарної реклами і відомості. Об’єми їхні зростають а якість потихеньку зменшується. Тим більше що вони знаходяться не в нашому мікрорайоні і в нас є своя ніша на ринку майже не зайнята. Наше ательє в нашому мікрорайоні має всі переваги серед існуючих на даній території, а саме:

- великий асортимент послуг;

- вдале місце розташування;

- привабливі ціни для клієнтів;

- великий асортимент товарів та аксесуарів;

- краща якість;

- індивідуальний підхід роботи з клієнтом;

Результативність діяльності фірми залежить від багатьох факторів, особливе місце в ній відводиться ціновій політиці. Ціна – це грошовий вираз вартості товару(послуги). Вона завжди коливається навколо ціни виробництва (перетвореної форми вартості одиниці товару, що дорівнює сумі витрат виробництва й середнього прибутку) та відображає рівень суспільно необхідних витрат праці. Ціна є важливим фактором, який визначає стратегію поведінки фірми на ринку. Різне ставлення до ціни пов’язане з різними завданнями, що розв’язуються фірмою, а саме:

- забезпечення виживання;

- максимізація поточного прибутку;

- завоювання лідерства за показниками якості товару;

- завоювання лідерства за показниками частки ринку.

Політика ціноутворення залежить від того на який тип ринку спрямовує свої зусилля фірма

^ 3. Стратегія маркетингу.

Постійна мінливість ринкового середовища зумовила необхідність застосування стратегічного підходу до системи господарювання на підприємстві. Стратегія – це генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі та розподіл ресурсів для його досягнення.

4.Ціноутворення

Результативність діяльності фірми залежить від багатьох факторів, особливе місце в ній відводиться ціновій політиці. Ціна – це грошовий вираз вартості товару(послуги). Вона завжди коливається навколо ціни виробництва (перетвореної форми вартості одиниці товару, що дорівнює сумі витрат виробництва й середнього прибутку) та відображає рівень суспільно необхідних витрат праці. Ціна є важливим фактором, який визначає стратегію поведінки фірми на ринку. Різне ставлення до ціни пов’язане з різними завданнями, що розв’язуються фірмою, а саме:

- забезпечення виживання;

- максимізація поточного прибутку;

- завоювання лідерства за показниками якості товару;

- завоювання лідерства за показниками частки ринку.

Політика ціноутворення залежить від того на який тип ринку спрямовує свої зусилля фірма

Формування ціни товару відбувається під впливом певних обмежень. З одного боку – ціна виробленого фірмою продукту має дати прибуток, тобто вона не повинна опускатися нижче певного допустимого рівня. З іншого боку, надмірно висока ціна може негативно вплинути на попит і товар ніхто не купуватиме а послуги не замовлятиме. З цього випливає що головними чинниками під впливом яких формується ціна є:

- собівартість продукції;

- виняткові якості, відмінності, особливості, що приваблюють покупця (наприклад якість);

- ситуація на ринку, де аналогічний товар пропонується іншими фірмами – конкурентами.

Встановлення ціни регулюється загальноприйнятими методами :

1) Метод ”середні витрати плюс прибуток„ є найпростішим і найбільш застосовуваним. Згідно цього методу ціна дорівнює сумі середніх витрат (собівартістю) та величиною прибутку величина якого встановлюється підприємством або обмежується державою як граничний рівень рентабельності продукції чи послуг.

2) Метод ціни на основі аналізу беззбитковості та забезпечення цільового продукту користуються фірми, діяльність яких щодо одержання прибутку обмежується відповідним законодавчим актом, з іншого боку – багато фірм цільовим шляхом встановлюють певний відсоток прибутку на вкладений капітал.

3)Метод встановлення ціни на засаді суб’єктивної цінності товару здійснюється з урахуванням потенційного (реально виявленого ) попиту.

4) Метод ціноутворення „за рівнем поточних цін” („за рівнем конкуренції”) полягає в тім, що ціну розглядають та встановлюють як функцію цін на аналогічну продукцію в конкурентів, в залежності від особливості продукції й типу ринку.

5) Встановлення ціни на підставі результатів закритих торгів є різновидом методу „за рівнем поточних цін” і застосовується з метою одержання замовлення на виготовлення певної продукції (торг за вигідний контракт)

6) Метод ціноутворення „за рівнем попиту” передбачає встановлення цін за допомогою пробного продажу товарів в різних сегментах ринку. При цьому враховуються умови продажу, супутні послуги. За використанням цього методу в різних місцях ринку на ті самі товари чи послуги ціни можуть бути різні.

7) Метод встановлення ціни із прийняттям на себе витрат на поставку означає, що підприємство частково чи повністю бере на себе витрати на доставку товару з метою стимулювання надходження замовлення від покупців (клієнтів). Цей спосіб має місце коли фотоательє залучає до роботи кур’єрів які проводять доставку замовлень та виготовлених робіт на роздрібні точки прийому замовлень на виконання фото робіт.

8) Застосування методу встановлення зональних цін полягає в тім що підприємство виокремлює кілька зон, у межах яких встановлюються єдині ціни залежно від рівня транспортних витрат. Це б мало місце при випадку коли б ми мали пункти прийому замовлень в інших містах чи в місцях де транспортне питання займало б суттєву частину витрат.

9) За встановлення цін зі знижками підприємство змінює свою вихідну ціну та встановлює певну знижку з неї ураховуючи закупівлю чи замовлення великої кількості товарів чи послуг. Для приваблення постійних клієнтів. Це дає змогу підприємству підтримувати більш стабільний рівень виробництва протягом року.

Наше підприємство вибрало метод ціноутворення „за рівнем поточних цін” але в різних ситуаціях ціна може гнучко коливатися в залежності від замовника. Я маю на увазі метод встановлення цін зі знижками для приваблення постійних клієнтів і оптових замовників.

Буде доцільно використовувати рекламні заходи для поширення інформації про фірму, і підтримці позитивних емоцій у клієнта і громадськості.

Реклама - це цілеспрямований інформативний вплив опосередкованого характеру на споживача для просування товару чи послуг на ринок збуту.следующая страница >>