asyan.org
добавить свой файл
1

Заявочный лист

Дата выставки

  6-7 апреля 2013 г. Киев

Кличка животного

 

Порода, окрас (словами и кодом)

 

Пол

 

Класс, количество оценок

(Указать оценку в первый и второй день)

 

Дата рождения

 

№ родословной
Отец (титул, кличка, код породы и окраса)

 

Мать (титул, кличка, код породы и окраса)

 

Заводчик

 

E-mail, (писать разборчиво !)

 


телефон, адрес

 

Клуб, город
Владелец

 

Наличие своей клетки (размеры)

 

Участие в WCF-ринге
Участие в монопородном шоу (если будет)

 

Оплата

 

НE использовать клавишу Caps Lock

Я, _____________________________________________________, посвідчую, що отримав (ла) повідомлення і даю згоду про включення і обробку моїх персональних даних з первинних джерел (у т.ч. паспортні дані, відомості, які надаю про себе, тощо) з метою забезпечення та реалізації статутних завдань, адміністративно-правових, податкових відносин та інше, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”. Ця згода надана на строк поки не мине потреба. Мої персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством України. Передача мої персональних даних третім особам у випадках, не передбачених законодавством України, здійснюється тільки за погодженням зі мною.
______________________ _____________________________

Подпись Дата