asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "Звітність підприємств" на тему "звітність"


По горизонтали

1. Цінний папір, що засвідчує безумовний грошовий обов’язоквекселедавця сплатити до настання терміну визначену суму коштів власникові векселя (векселетримачеві).

4. Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

5. Зобов’язання, які повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців.

6. Борги (заборгованість) підприємства, що виникли внаслідок здійснення господарських операцій з отримання товарів, послуг, кредитів з відстроченням платежів.

7. Перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.
По вертикали

2. Капітал, за рахунок якого підприємство формує свої власні кошти.

3. Цикл між придбанням запасів для здійснення діяльності й отриманням коштів від реалізації виготовленої з них продукції або товарів і послуг.

4. Принцип відокремлення юридичної особи від її власників, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власників не повинні відображатися в фінансовій звітності підприємства.