asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "Экономика" на тему "Управление экономикой (укр.)"


По горизонтали

4. Суб’єктом управлінського впливу цього виду управління є держава

8. Залежно від засобів впливу виділяють методи управління, які полягають в у встановленні прямого впливу держави на діяльність суб’єктів ринку

14. Структура державного управління , що об’єднує в собі певну сукупність державних організацій, їх персонал, матеріальні та інформаційні ресурси, що виділяються і витрачаються суспільством на формування та реалізацію державно-управлінських впливів і підтримання життєздатності самого суб’єкта управління

17. Одна із груп принципів державного управління

18. Цей принцип державного управління передбачає доступність державного управління для громадян, відкритість відкритість функціонування органів влади

20. Один із факторів, що негативно впливає на обґрунтованість та реалізацію державних управлінських рішень у сфері державного регулювання економіки – обмеженість …

22. Функція держави, яка полягає у забезпеченні, охороні та захисті основних прав людини, охороні навколишнього середовища, охороні та відновленні здоров’я, соціальному забезпеченні тощо

23. Чинник, що впливає на характер і конфігурацію функціональної структури державного управління
По вертикали

1. Формальний інститут, який є формою організації політичної спільноти під управлінням уряду, суб’єкт політики, ядро політичної системи

2. Вид зв’язків в організаційній структурі державного управління, упорядкування в яких відбувається від керованого до керуючого

3. Один із методів підготовки управлінських рішень, що застосовується у державному управлінні

5. Методи державного регулювання економіки, які полягають у зверненні держави до гідності, честі й совісті людини

6. Безпосереднім об’єктом державного управління є … підприємств, державних органів, домашніх господарств

7. Принцип державного управління, який відтворює народовладдя в державному управлінні і передбачає встановлення глибоких і постійних взаємозалежностей між суспільством і державою

9. Вид зв’язків в організаційній структурі державного управління, упорядкування в яких відбувається від керуючого до керованого

10. Один із об’єктів державного регулювання економіки

11. Специфічна ознака державно-політичної організації суспільства

12. … проведеної управлінської діяльності спрямоване на оцінку результатів реалізації рішень, об’єктивну оцінку управлінської ситуації

13. Субординаційні зв’язки передбачають обмін інформацією між підлеглим та керуючим, а також організація її поширення, її зміст та наслідки поширення , що називається … ?

15. На думку економістів ця функція є найважливішою, тому через недостатнє і недосконале її виконання створюються перешкоди для виконання інших суспільних функцій

16. Одна із функцій управління

19. Вид управління, який цілеспрямований на суспільство з метою його впорядкування, збереження, удосконалення і розвитку

21. Основу цієї гілки влади становлять органи управління, що забезпечують безпосереднє управління державними справами

23. .. форми управлінської діяльності фіксують управлінські рішення і дії, які мають юридичний зміст

24. Один із інструментів адміністративного регулювання, що являє собою спеціальний дозвіл, який видається суб’єктам підприємницької діяльності на здійснення окремих її видів