asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "Екологія (укр.)" на тему "Терміни (укр.)"


По горизонтали

2. Наука про взаємини живих істот між собою і з навколишнім їх неорганічної природою, про звязки в надорганізменних системах, про структуру і функціонування цих систем

4. Єдина система, що забезпечує стійкість довкілля при будь-яких виникаючих збуреннях

5. Культивування на незайманих ділянках території населених місць дикорослих або окультурених рослин для поліпшення якості середовища

6. Співтовариство живих організмів та середовища існування, що становить єдине ціле на основі харчових звязків і способів отримання енергії

7. З малою пристосованістю до змін середовища (орхідеї, форель, далекосхідний рябчик, глибоководні риби)

10. Сукупність методів контролю екологічних обмежень при соціально-економічному розвитку країни, регіону світу чи людства в цілому

11. Процес утворення необхідних організму речовин, який відбувається в його клітинах з участю біокаталізаторів — ферментів

12. Сукупність методів і засобів отримання корисних для людини продуктів та явищ за допомогою біологічних агентів (виробництво ліків, антибіотиків, дріжджів, виве дення мікроорганізмів, бактерій, які продукують білок, або газ, або тепло, тощо)
^ По вертикали

1. Сукупність особин одного виду з однаковим генофондом, яка живе на спільній території протягом багатьох поколінь

3. Молоді біоценози, що формуються в наш час, характеризуються видовою бідністю та одноманітністю й підтримуються людиною завдяки розробленій нею системі агротехнічних і агрохімічних заходів

4. Стійка, саморегульована, просторово обмежена природна система, в якій функціонально взаємоповязані живі організми та навколишнє їх абиотическая середовище

8. Властивість деяких хімічних елементів, сполук і біогенних речовин згубно впливати на живі організми (рослини, тварини, гриби, мікроорганізми) і здоровя людей (бензапірен, важкі метали, кислотні сполуки, оксиди азоту, сірки)

9. Привнесення в природно-антропогенне середовище, виникнення в ньому нових, не характерних для середовища фізичних, хімічних, біологічних речовин, агентів, які негативно впливають на людину і живі організми