asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "Страхування (укр.)" на тему "Страхові послуги у сфері фінансово-кредитних ризиків (укр.)"


По горизонтали

3. Інтереси, повязані з матеріальними збитками, що можуть бути завдані страхувальнику внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником своїх зобовязань, передбачених кредитним договором, що виступають обєктом кредитного страхування

6. Страхування спрямоване насамперед на полегшення життя банків у тому випадку, якщо позичальник не може розрахуватися за кредитом

9. Ймовірність виникнення непередбачених, будь-яких фінансових втрат в умовах невизначеності, то крім зазначених вище ризиків, до фінансових відносять також ризик зниження очікуваного прибутку, зниження обумовленого рівня рентабельності, ризик втрати прибутку (доходу), невиконання різних договірних зобов’язань та ін

13. Форма організації страхових відносин, де кредитори завжди виступають у ролі страхувальників

16. Особа, відповідальна за укладання страхових (перестрахувальних) контрактів і формування портфеля страхових зобовязань

19. Страхова система, яка покриває лише 25 % невиплаченого кредиту, а решту банк покриває за рахунок реалізації застави
^ По вертикали

1. Страхування кредитів коли страхувальник-боржник захищає право свого фінансиста чи кредитора (вірителя), котрі стають застрахованими сторонами, тобто це страхування є типовим страхуванням на чужу користь

2. Подавач гарантії, в цьому випадку страхова установа, котра, надаючи гарантію, бере на себе правові та фінансові зобовязання щодо бенефіціара

4. Встановлення лімітів на галузевий ризик концентрації та ризик концентрації кредитних вкладень за регіонами

5. Страхування, що захищає майнові інтереси страхувальника, повязані з втратою чи обмеженням майнових прав позичальника за договором про пайову участь у будівництві нового житла (первинний ринок) і страхування ризику оскарження третіми особами майнових прав страхувальника на нерухомість у судовому порядку (вторинний ринок житла)

7. Кредити, повязані з обслуговуванням та заохоченням експорту, їх сутність полягає у відстроченні платежу, що полегшує покупцеві придбання товару

8. У сша (для банків - членів Федеральної резервної системи), Великій Британії, Канаді та Японії участь банків у системі гарантування є…

10. Ймовірність фінансових втрат унаслідок зміни курсу валют, яка може виникнути в період між укладанням контракту та фактичним проведенням розрахунків за ним

11. Ризик, який виникає в процесі реалізації товарів і послуг, вироблених чи куплених підприємцем

12. Метод страхування валютних ризиків від несприятливих змін курсу валют в майбутньому

14. Вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій)

15. Особа (третя сторона контракту), яка бере гарантію як забезпечення і має повноваження на отримання оплати зобовязання

17. Страхова система, яка покриває 100 % невиплаченого кредиту: у цьому випадку заставлена квартира стає власністю позичальника, який її реалізує і в такий спосіб компенсує свої втрати

18. Перелік ризиків, прийнятих на страхування, у частині, що передається цедентом на перестрахування