asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "Страхування (укр.)" на тему "Страхові послуги (укр.)"


По горизонтали

2. Термін, що використовується у банківській, біржовій та комерційній практиці для позначення різних методів страхування ризику від втрат, зумовлених несприятливими для продавців або покупців змін ринкових цін на товари порівняно з тими, що бралися до уваги під час укладення договору

4. Показник того, як швидко можна реалізувати матеріальні цінності й отримати кошти, необхідні для покриття зобов’язань

5. Страховик або посередник (брокер, агент), який не є членом страхових об’єднань (асоціацій) і не дотримується у своїй діяльності тарифних та інших угод, тобто виступає як конкурент зазначених об’єднань

7. Перехід до страховика на підставі відповідного акту права вимоги, яке страхувальник має щодо особи, винної у збитках

9. Страхова організація, яка приймає об’єкти на перестрахування

10. Гарантована щомісячна виплата грошових сум для забезпечення людей похилого віку, інвалідів, а також тих, хто втратив годувальника

11. Частина страхового тарифу, що призначена для формування ресурсів страховика, спрямовуваних на виплату страхових відшкодувань і страхових сум

12. Визначення теперішньої вартості майбутніх доходів і витрат

14. Фінансова установа, яка створена у формі акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю, а в окремих випадках і державної організації, що має статус юридичної особи та володіє ліцензією на право здійснення страхової діяльності

15. Відправлення правосуддя, підсудність справи. Правильне

17. Пропозиція певній особі укласти угоду з урахуванням викладених умов

18. Корпорація, страхова компанія, яка управляє і спрямовує діяльність інших підприємств шляхом придбання контрольних пакетів акцій, зокрема страхових компаній

20. Економія та інший виграш за рахунок поєднання компаній при злитті

22. Цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику

23. Це спосіб забезпечення зобов’язань

24. Право продавати й купувати акції за визначеною ціною
По вертикали

1. Визнана арбітражним судом нездатність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури

3. Одержувач платежу чи субсидії

5. Договір страхування пенсій або ренти, згідно з яким страховик в обмін на сплату, як правило одноразову, страхової премії зобов’язується виплачувати застрахованому визначену річну суму доходу протягом його життя

6. Система заходів, які здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання підприємства банкрутом та його ліквідації

8. Сума визначеної нетто-ставки та навантаження

13. Вид договору морського та авіаперевезення

16. Зведений перелік термінів і правил міжнародної торгівлі

19. Юридична або фізична особа, яка здійснює довготермінове вкладення капіталу в певну справу з метою отримання прибутку

21. Це довгострокова оренда приміщень виробничого призначення, машин, обладнання, транспортних засобів з можливістю їх подальшого викупу