asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "Экономика" на тему "Страхование"


По горизонтали

4. Страхування будинків,автомобілей

6. Страхова компанія, найбільше серед інших займається страхуванням зброї

7. Фахівець в області математичної статистики й теорії імовірності, що професійно займається розрахунками тарифів, резервів і зобовязань у страховій компанії. 

8. Застава землі, нерухомого майна, при якій земля та (або) майно, що становить предмет застави, залишається у заставодавця або третьої особи

11. Фізична чи юридична особа, яка бере на себе певні обовязки у відповідності з заключеним договором. 

12. Документ державного зразка, який засвідчує право фінансової установи здійснювати страхову діяльність з конкретного виду страхування протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов. 

13. Власник майна (фізична чи юридична осба), який має право відчужувати заставлене майно на підставах, передбачених законом, а також особа, якій власник у встановленому порядку передав майно і право застави на це майно. 

15. Міжнародний страховий ринок

17. Фізична або юридична особа, що визначена в договорі страхування як одержувач страхового відшкодування у випадку настання страхової події

18. Той, хто страхується

19. Особа, яка отримує страхову виплату в разі настання страхового випадку. 

20. Письмова угода між страхувальником і страховиком,
По вертикали

1. Страхова  подія, передбачувана договором страхування

2. Особа, яка займається визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків. 

3. Необов`язковий вид страхування авто

5. Каско включає в себе страхування від

9. Обов`язкове страхування авто

10. Частина збитків, що не відшкодовуються страховиком згідно з договором страхування

14. Виплата після страхового випадку

16. Документ , який видається однією особою іншій для представництва перед третьою особою