asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "Статистика" на тему "Статистичне спостереження (укр.)"


По горизонтали

8. Запитання що містять перелік відповідей,а також місце для власних

9. Час,до якого відносяться дані спостереження

10. Спостереження,що проводять епізодично

13. Опитування,що здійснюють добровільні кореспонденти

20. Звітність,що передбачає подання загальних для всі підприємств даних

23. Реєстрація фактів самими респондентами
По вертикали

1. Обстеження,за яких реєструється лише частина одиниць сукупності

2. Контроль,що полягає у перевірці показників шляхом прямих або непрямих рахунків

3. Подання субєктом діяльності відповідних даних до державних органів статистики у формі документів

4. Час,протягом якого реєструються дані

5. Спостереження,що проводиться через рівні

6. Опитування за якого особи реєструют факти,одночасно перевіряючи вірогідність відповідей

7. Ступінь обєктивного відображення суті явищ і поцесів

11. Помилки,що виникають через випадкові причини

12. Звітність,яка надходить одразу до центральних органів виконавчої влади

14. Похибки,що виникають через недостатньо повне відтворення сукупності

15. Помилки,що є наслідком постійних однотипних спотворень

16. Звітність,яка попередньо опрацьовується на регіональному рівні системи органів державної статистики

17. Обстеження окремих масових явищ за певною тематикою

18. Спостереження мотивів,оцінок і думок,які реєструються зі слів респондентів

19. Спостереження,що передбачає детальне обстеження типових одиниць сукупності

21. Пояснення щодо заповнення форми звіту чи анкети

22. Помилки,що виникають внаслідок неправильного встановлення фактів

24. Перший етап статистичного дослідження

25. Набір статистичних формулярів стосовно організації статистичного спостереження