asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "Страхування (укр.)" на тему "Соціальне страхування (укр.)"


По горизонтали

2. - втрата працездатною особою працездатного віку роботи з обєктивних чи субєктивних причин, яка призвела до втрати заробітної плати або інших, передбачених законом доходів

10. Захворювання, яке виникло внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлене дією на організм виключно або переважно факторів виробництва, характерних для конкретної професії

15. Особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом)

18. Функція, за допомогою якої здійснюється зменшення розриву в рівнях матеріального забезпечення працюючих або непрацюючих громадян, сприянню вирівнювання життєвого рівня різних соціальних груп населення не залучених до трудового процесу

22. Основне джерело загальнообовязкового соціального страхування

25. … страхування — форма страхування, що грунтується на принципах обовязковості як для страхувальника, так і для страховика
По вертикали

1. Попереджувальна діяльність

3. Принцип відповідно до якого соціальне страхування поширюється на широке коло осіб, яке встановлено в законодавчому порядку

4. Узгодження інтересів соц. суб’єктів з ряду принципових для життєдіяльності найманих робітників питань, відбувається за допомогою функції …

5. Один з принципів зодсс, який означає досягнення найкращого співвідношення мети соціальной політики та її реалізації

6. Суб’єкт соціального страхування на випадок безробіття, юридична особа, що одержала у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності

7. Неспроможність особи чи сімї з огляду на обєктивні чинники забезпечити середньомісячний сукупний дохід на рівні прожиткового мінімуму

8. Надання певним категоріям громадян соц. виплат за рахунок коштів держави

9. Є формою соціальних послуг, яка надається особам, що перебувають у складній життєвій ситуації, у вигляді грошової або натуральної допомоги: продуктів харчування, засобів санітарії і особистої гігієни, засобів догляду за дітьми, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності, палива, а також технічних і допоміжних засобів реабілітації

11. Модель, яка полягає в тому що держава бере на себе значну частку відповідальності за соціальний захист населення

12. Загальна тривалість трудової або іншої суспільно-корисної діяльності та інших періодів, визначених в законодавстві, незалежно від перерв

13. Право страховика звернутися до інших страховиків, які за реалізованими полісами несуть відповідальність перед одним і тим самим страхувальником з пропозицією розділити виплати за відшкодування збитків

14. Соціальне страхування поділяється на загальнообовязкове і …

16. Вид грош. забезпечення за соціальним страхуванням на випадок безробіття, матеріальна­ підтримка, яка надається відповідним категоріям громадян органами місцевого само­врядування, роботодавцями у грошовій чи натуральній формі і не має систематичного характеру

17. Це стійкий розлад функцій організму, зумовлений захворюванням, наслідком травм або вродженим дефектом, який призводить до обмеження життєдіяльності, до необхідності в соціальній допомозі і захисті

19. Функція за допомогою якої, формуються грошові фонди з яких покриваються витрати повязані соціальним страхуванням

20. Функція, що полягає в поділі матеріальної відповідальності за соціальні ризики між усіма застрахованими, роботодавцями і державою

21. Принцип соціального страхування, за яким роботодавці, працівники і держава беруть фінансову участь у страхуванні створюючи своїми внесками основу для матеріальної допомоги менш забезпеченим

23. За забезпечення застрахованим та в окремих випадках членам його родини покриття усіх витрат достатніх для нормального протікання відтворювального циклу що охоплює весь життєвий період або охоплює періоди хвороби старості безробіття, інвалідності відповідає функція

24. Застраховані особи, які виконують роботи (надають послуги) згідно з цивільно-правовими договорами і є суб’єктами соціального страхування на випадок безробіття