asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "предмету Фінанси (укр.)" на тему "Податки (укр.)"


По горизонтали

5. Які податки стягуються державою безпосередньо з доходів або майна платника податків

6. Скільки відсотків становить податок на додану вартість з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2013 року

8. Субєкти оподаткування,які мають постійне місце проживання

10. Яка основна функція податків

11. Законодавчо встановлений розмір податку або збору, виходячи з обєкта або одиниці оподаткування

14. Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) або самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб на підставі укладених трудових договорів (контрактів) та несе обовязки із сплати їм заробітної плати, а також нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету, нарахувань на фонд оплати праці, інші обовязки, передбачені законами

18. Який загальнодержавний обов’язковий податок справляється за використання природних ресурсів

20. Непрямий податок, який стягується при перетині митного кордону, тобто при імпорті, експорті та транзиті товарів

21. Дуже складна фінансова категорія, яка здійснює вплив на всі економічні явища та процеси, обовязковий елемент економічної системи будь-якої держави незалежно від моделі економічного розвитку та політичних сил при владі

22. Податок, який належить до місцевих зборів та податків

23. Як називається субєкт податку
По вертикали

1. Податки та збори справляються до відповідного …

2. Сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобовязань, не сплачених у встановлені законодавством строки

3. Джерелом сплати основної маси податків є

4. В залежності від того який орган встановлює податки і розпоряджається ними виділяють: загальнодержавні податки і …

7. Податок, який належить до загальнодержавних податків та зборів

9. Документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобовязання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку

12. Систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації)

13. Процес спостереження за веденням господарської діяльності платника податків, який здійснюється під час проведення фактичних перевірок та застосовується органами державної податкової служби з метою встановлення реальних показників щодо діяльності платника податків, яка здійснюється на відповідному місці її провадження

15. Скільки існує загальнодержавних податків

16. Являється підакцизним товаром

17. Товари за кодами згідно з укт зед, на які цим Кодексом встановлено ставки акцизного податку

19. Ймовірність недекларування (неповного декларування) платником податків податкових зобовязань, невиконання платником податків іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби

23. Податкові законодавчо встановлені винятки з загальних правил оподаткування, які надають платникові можливість зменшити суму податку (збору), що підлягає сплаті, або звільняють його від виконання окремих обовязків та правил, повязаних з оподаткуванням

24. Метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобовязань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або ти