asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "Соціологія (укр.)" на тему "Особистість (укр.)"


По горизонтали

4. Тип особистості (або поведінки), що орієнтований у своїх проявах на зовнішній світ, на оточуючих

7. Процес соціального розвитку людини, становлення її як суб’єкта діяльності, члена суспільства, громадянина

9. Настанова дивитися на себе як на об*єкт у співставленні з іншим об*єктом

13. Тип особистості, орієнтований «всередину» або «на» себе

14. Це рушійне джерело активності людини, спрямованої на її задоволення, яке супроводжується субєктивним потягом до відчуття приємності або, навпаки, відсторонення від відчуття неприємності, болю
По вертикали

1. Індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності

2. У новоєвропейської філософії особистість розумілася як…

3. Ознака, яка характеризує здатність до автономної діяльності особистості

5. Ознака, яка визначає рівень інтелектуального розвитку особистості

6. Стійкий комплекс якостей, властивостей, набутих, засвоєних під впливом відповідної культури суспільства, конкретних соціальних груп до яких вона належить, в життєдіяльність яких вона включена

8. Вроджена (біологічно зумовлена) і незмінна властивість людської психіки, що визначає реакції людини на інших людей та на обставини

9. Ознака, що характеризує несхожість особистості на інших

10. Фаза соціалізації, яка характеризує пристосування індивіда до соціально-економічних умов, до ролевих функцій, соціальних норм, що складаються на різних рівнях життєдіяльності суспільства

11. Одинична людина як біосоціальна істота

12. Індивідуальне співвідношення найбільш стійких, суттєвих властивостей особистості, які проявляються в поведінці людини