asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "предмету Логіка (укр.)" на тему "Ознаки і поняття (укр.)"


По горизонтали

2. Будь-які елементи обсягу поняття, які виділяють на підставі специфічних ознак, що не входять до змісту цього поняття

3. Поняття, елементами обсягу якого є окремі предмети

5. Поняття, обсяг якого складається з одного елемента

7. Поняття, які мають спільні елементи обсягу

9. Поняття, у змісті яких відсутні ознаки, які вказують на відношення з іншими поняттями

11. Поняття, елементами обсягу якого виступають предмети або класи предметів

12. Ознаки, які притаманні тільки одному предмету і відрізняють його від усіх інших предметів

13. Логучна помилка, яка полягає в опредмечуванні абстрактних сутностей у приписуванні їм реального предметного існування

14. Поняття, елементами обсягу якого є класи предметів

15. Поняття, які мають спільні родові ознаки

16. Поняття, у змісті яких фіксується відсутність певних ознак

17. Ознаки, які притамання не лише предмету, що досліджується, а й іншим предметам

19. Поняття, обсяг якого не містить жодного елемента

21. Клас предметів, які виділяються і узагальнюються в понятті

22. Ознаки, на підставі яких виділяють підкласи в межах класу
По вертикали

1. Поняття,обсяг якого є клас однорідних предметів

2. Поняття, у змісті яких фіксується наявність певних ознак

4. Поняття, які не моють спільних елементів обсягу

6. Поняття, які не мають спільних родових ознак

8. Ознаки, які визначають якісну специфіку предмета

10. Поняття, елементами обсягу якого виступають властивості предмітів або відношень між ними

18. Поняття, у змісті яких наявні ознаки, які вказують на відношення з іншими поняттями

20. Ознаки такого класу предметів, якому виділяється певний підклас