asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "Гроші та кредит (укр.)" на тему "Міжнародні валютно-кредитні установи..."


По горизонтали

1. Один з основних напрямів,які охоплює діяльність мвф, здійснюється з різними цілями в різних формах та на неоднако- вих умовах

2. Валютний курс при якому система обмінних валют­них курсів, коли центральний банк утримується від втручання у функціонування валютних ринків

3. Бере свій початок від створеного в 1957 р. з метою еконо- мічної співпраці європейського економічного співтовариства

6. Відображає ціну грошової одиниці певної країни у валюті інших країн чи міжнародних валютних одиницях

7. Є провідним світовим фінансовим інститутом, який мас статус спеціалізованої установи оон

8. Реальна валюта, що об- слуговує платіжний оборот єс з початку 1999 р

9. Специфічний товар, що обмінюється на будь-який інший товар і є загальним екві- валентом. гроші є засобом вираження вартості товарів

10. . платіж на відкритий ра- хунок — найменш надійна форма. експортер поставляє товари, імпортер переказує гроші на день платежу

12. Грошова одиниця, що використовується у функціях світових грошей

13. Метод установлення курсу валют полягає в офіційному встановленні урядом чи центральним банком курсу національної валюти стосовно іноземних валют

14. Здатність вільного обміну національної грошової одиниці на інші ва- люти

15. Оголошення державою знецінених паперових грошей недійсними або об- мін знецінених паперових грошей на нові грошові знаки в надзвичайно низькій пропорції, так що плата за такі гроші має суто символічне значення

16. Офіційне зниження державного металевого вмісту та валютного курсу (чи тільки курсу) національної грошової одиниці щодо іноземних валют
По вертикали

1. Нагляд за макроекономічною та валютною політикою країн здійснюється насам- перед за допомогою

4. Другою за значенням у системі міжнародних фінансів є група

5. Банк імпортера перераховує кошти на рахунок експортера після передачі імпортеру отриманих від банку експортера документів, пе- редбачених контрактом, тобто застосовується схема: платежі проти документів

8. Був створений у 1990 р. і відкритий у 1991 р., аналогічно мбрр, діяльність якого спрямована на країни, що розвиваються, здійснює діяльність у кра- їнах східної і центральної європи, які проводять ринкові реформи

11. Визначення офіційними державними органами (чи іншою фінансовою установою) курсу (ціни) іноземної валюти