asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "Міжнародна економіка (укр.)" на тему "Міжнародний кредит (укр.)"


По горизонтали

4. Кредити, надані у грошовій формі: у національній або іноземній валюті

5. Кредити, забезпечені нерухомістю, товарами, документами, цінними паперами, золотом та іншими цінностями як заставою

7. Кредити як внутрішнього, так і зовнішнього походження

9. Кредити, надані просто під зобов’язання боржника вчасно погасити, документом при цьому виступає соло-вексель з одним підписом позичальника

11. Кредит терміном до 1 року

15. Одна з найстаріших форм банківських операцій. Вона є особливою формою кредитної угоди, згідно з якою кредитна операція передбачає відстрочку платежу, який мав би бути здійсненим за відсутності контокорентної угоди

17. Кредити, які не мають цільового призначення і можуть використовуватися позичальниками на будь-які цілі
По вертикали

1. Надаються на конкретні цілі, обумовлені в кредитній угоді

2. Міжнародні кредити, що надаються експортерами своїм покупцям у товарній формі з умовою майбутнього покриття платежем у грошовій чи іншій товарній формі

3. Кредит є однією з найстаріших форм зовнішньоторговельного кредиту. Він є позичкою, яка надається експортером однієї країни імпортеру іншої у вигляді відстрочки платежу, або, іншими словами, це не що інше, як комерційний кредит у зовнішній торгівлі

5. Кредити, що надаються іноземними кредиторами національним позичальникам для здійснення зовнішньоекономічних операцій

6. Кредити,з терміном на добу, тиждень, до трьох місяців

8. Кредити які надаються для будівництва конкретних об’єктів, погашення заборгованості, придбання цінних паперів

10. Кредит терміном понад 5-7 років

12. Кредит терміном від 1 до 5 років

13. Форма короткострокового кредитування шляхом списання коштів з рахунку клієнта у розмірах, більших ніж залишки на його рахунку, відкриваючи таким чином кредит

14. Кредити які надаються для змішаних форм вивезення капіталів, товарів і послуг, наприклад, у вигляді виконання підрядних робіт (інжиніринг)

15. Кредити які надаються для закупівлі певних видів товарів і послуг

16. Кредити, що надаються національними суб’єктами для здійснення зовнішньоекономічної діяльності іншим національним суб’єктам