asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "предмету Конфліктологія (укр.)" на тему "Міжгрупові конфлікти (укр.)"


По горизонтали

4. Це фізична або словесна поведінка людини, спрямована на пошкодження або зруйнування

5. Це процес посилення первісного погляду індивіда, схильного прийняти ризиковану думку або, навпаки, обережну думку

6. Який підхід характеризує поведінку групи й ставлення до інших груп розглядається як відображення її внутрішніх проблем

7. Підхід, який широко застосовується у у конфліктологічній практиці

10. Що називають між групами

11. Принципова причина непереборності міжгрупових конфліктів визначається типом історичного …

12. Один з обєктів мужгрупових конфліктів
По вертикали

1. Тенденція до однаковості поглядів у групі, що часто заважає реалістично оцінити протилежну точку зору

2. Ефект посилення домінуючих реакцій у присутності інших. Цей феномен неоднозначний

3. Надання переваги чому - набудь або кому-небудь членами групи тільки за фактом приналежності його до своєї групи

8. Невпевнені в собі люди сильно залежать від думки оточуючих, від оцінки їхньої поведінки

9. До якої позиції призводить групова належність індивіда при конфліктах