asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "предмету Міжнародна торгівля (укр.)" на тему "Лізинг як різновид фінансових послуг (укр.)"


По горизонтали

3. Комплекс майнових та економічних відносин, що виникають у зв’язку з придбанням у власність майна і наступного передання його у тимчасове користування і володіння за певну плату

7. Лізинг, що передбачає платежі у формі поставки товарів, що виробляються на орендованому обладнанні, або у формі надання зустрічних послуг

9. Лізинг, що передбачає, що всі платежі здійснюються у грошовій формі

10. Лізинг, що базується на поєднанні грошових та компенсаційних платежів

11. Полягає в тому, що лізингова фірма спочатку придбаває у власника обладнання, а потім надає це обладнання продавцеві (початковий власник) в оренду

12. Особа, яка продає майно, що є об’єктом лізингу
По вертикали

1. Лізинг, що має спекулятивний характер і розрахований на одержання прибутку за рахунок чинних у країні податкових та інших пільг

2. Особа, що бере участь у фінансуванні лізингової угоди (у разі високої вартості угоди для фінансування проекту лізингодавцем залучаються банки, страхові компанії, інвестиційні фонди та ін.)

3. Особа, яка спеціально придбаває майно для здавання його у тимчасове використання

4. Вид лізингу, згідно з яким передавання майна у лізинг відбувається через посередника

5. Договір (угода) лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на термін, не менший терміну, за який амортизується 60 % вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладання договору

6. Особа, яка отримує майно у тимчасове використання

8. Договір (угода) лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на термін, менший від терміну, за який амортизується 90 % вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладання договору

12. Вид лізингу, згідно з яким власник майна сам, без посередників здає об’єкт у лізинг

13. Лізинг,який повинен відповідати чинному законодавству й економічному змісту лізингу