asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "Физика" на тему "Коливання (укр.)"


По горизонтали

2. Німецький фізик, в честь якого була названа частота коливань Генріх …

5. Фізична величина, кількість подій за одиницю часу

7. Рух, при якому значення фізичних величин, які змінюються в процесі руху, повторюються через певний інтервал часу

8. Прилад для спостереження коливань та запису їх у графічній формі

9. Проміжок часу, протягом якого амплітуда згасаючих коливань зменшується

11. Маятник, точкове тіло, підвішене до нерозтяжної і невагомої нитки, називається …

13. Векторна фізична величина, що дорівнює зміні швидкості тіла за одиницю часу

15. Тіло, виведене зі стану рівноваги здійснює коливання навколо положення рівноваги, яке називається власним, або

16. Кутова міра часу, який минув від початку коливань

17. Як називається коливання, під час яких коливна величина змінюється з часом за законами синуса або косинуса

20. Стан фізичної системи, в якому її характеристики не змінюються з часом

21. Фізична величина, відхилення від положення рівноваги

22. Час одного повного коливання
По вертикали

1. Нідерландський фізик, який винайшов маятниковий годинник, Хрістіан …

3. Явище різкого зростання амплітуди вимушених коливань

4. Тіло, свобода руху якого в полі тяжіння обмежена підвісом в одній точці

6. Коливання, які відбуваються зі сталою амплітудою називаються …

10. Коливання, які підтримуються внутрішніми джерелами енергії системи

12. Як називається коливання, під час яких амплітуда поступово зменшується

14. Процес, у результаті здійснення якого система постійно повертається до початкового стану

18. Максимальне значення відхилення від положення рівноваги

19. Процес поширення коливань у просторі