asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "Правоведение" на тему "Законодавство (укр.)"


По горизонтали

4. Система заходів, які здійснюються для запобігання банкрутства і фінансового оздоровлення підприємств і банків за допомогою держави і крупних банків

5. Документ державного зразка, що засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов

7. Вимоги, які предявляються на активи підприємства кредиторами, або іншими словами, нерегульована заборгованість підприємства?

8. Процес, у якому індивід чи організація, нездатна розрахуватися із кредиторами, позбавляється майна за рішенням суду і після цього розподіляється між кредиторами відповідно до встановленої законом черговості виплати боргів кредиторам

10. Спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку?

11. Самостійна, ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку

12. Фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не повязаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обовязків найманого працівника

13. Домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обовязків
По вертикали

1. Елемент правової норми, в якій зазначаються заходи державного примусу в разі невиконання, порушення її диспозиції

2. Документ, що засвідчує авторство на винахід та виключне право на використання його протягом певного строку

3. Припинення діяльності субєкта підприємницької діяльності, визнаного господарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його майна

6. Фізична або юридична особа чи група осіб, які є суперниками

7. Сукупність усіх законів, що діють в державі?

9. Згода на оплату або гарантування оплати документів