asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "Економіка (укр.)" на тему "Загальна (укр.)"


По горизонтали

6. Безробіття, яке засвідчує невідповідність знань, умінь, навичок працівників потребам виробництва й вимогам роботодавців

10. Заборгованість перед підприємством постачальників, споживачів продукції

12. Вкладення капіталу в підприємницьку діяльність з метою забезпечення його збільшення у майбутньому

16. Інфляція, яка характерна для країн з командною економікою

19. Зайнятість, що здійснюється відповідно до вимог інтенсивного типу відтворення та критеріїв економічної доцільності й соціальної результативності

23. Інфляція, за якої темпи зростання цін перевищують 200% за рік

24. Інвестиція терміном більше одного року
По вертикали

1. Тимчасоав незайнятість економічно активного населення

2. Вид безробіття, яке пов*язане з добровільним або вимушеним пошуком роботи внаслідок професійного, вікового, регіонального переміщення робочої сили

3. Діяльність громадян, яка пов*язана із задоволенням особистих та суспільних потребі приносить їм дохід в грошовій або іншій формі

4. Фаза циклу, яка проявляється в застої виробництва, найнижчому рівні економічної активності

5. Прізвище російського економіста, яким назвали цикли так званих довгих хвиль

7. Метод боротьби з інфляцією, введення нової грошової одиниці

8. Надання права на виробництво та (або) збут продукції (послуги) з практичною допомогою у справі організації та управління бізнесом

9. Інфляція, за якої темпи зростання цін становлять до 200% за рік

11. Форма договірного об’єднання підприємств та інших підприємницьких структур з метою постійної координації підприємницької діяльності

13. Зайнятість, наявна в суспільствіз урахуванням доцільності перерозподілу та використання трудових ресурсів

14. За причинами виникнення інновацій, впровадження яких має випереджальний характер з метою здобуття вирішальних конкурентних переваг у перспективі

15. Вартість обєктів з урахуванням переоцінки, за якою вони числяться на балансі підприємства

17. Спрямовані на створення та освоєння виробництва нової продукції, технологій і матеріалів, на модернізацію обладнання, реконструкцію споруд, реалізацію заходів зі збереження довкілля

18. Безробіття, яке виникає внаслідок зменшення сукупного попиту на робочу силу в періоди економічного спаду

20. Інфляція, яка може бути врахована заздалегідь

21. Інфляція, результатом чого являється непередбачувані зміни в економіці

22. Фаза циклу, яка проявляється в незначному зростанні обсягів виробництва і помірного скорочення бузробіття

25. Поточні витрати на виробництво товару або послуги, запуск їх в обіг і реалізацію