asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "Бухгалтерський облік (укр.)" на тему "Доходи і видатки (укр.)"


По горизонтали

2. Фінансовий результат діяльності підприємства, що функціонують на засадах комерційного розрахунку

4. Яким способом здійснюється записи по рахунках 90 і 91 з початку звітного року так, щоб забезпечити формування необхідної інформації для складання звіту про прибутки і збитки

7. Остаточний розподіл прибутку проводиться за підсумками фінансового року, після чого проводиться .......... балансу

8. Доходи від ......... видів діяльності, тобто виручка від продажу продукції, виконаних робіт, наданих послуг

11. Результат, тобто приріст (зменшення) власного капіталу організації за звітний період в результаті фінансово-господарської діяльності

12. Документований бухгалтерський план надходження і витрачання грошових коштів, що використовуються для фінансування господарської діяльності підприємств
По вертикали

1. Доходи, отримані від основної та неосновної діяльності субєкта складають його ........ дохід

3. Різниця між оцінкою майна або зобовязань, вартість яких виражена в іноземній валюті за курсом нбу та оцінкою у гривнях цього майна і зобовязань

4. Сума бухгалтерської прибутку, отримана після вирахування перерахованих поточних витрат

5. Дохід, що отримується фізичною особою в результаті не основної діяльності

6. Витрати здійснені у даному звітному періоді, але які відносяться до ....... звітних періодів

9. Сальдовий результат рахунку 91 «інші доходи і витрати» у вигляді прибутку і збитку щомісяця

10. Зменшення економічних вигод у результаті вибуття активів і виникнення зобовязань, що призводять до зменшення капіталу