asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "Фінанси (укр.)" на тему "Державний та муніципальний кредит (укр.)"


По горизонтали

2. Зміна розміру дохідності позики: зниження або підвищення відсоткової ставки позики (як правило, ставка знижується)

4. Функція джержавного кредиту, завдяки якій держава впливає на стан грошового обігу, рівень відсоткових ставок, на виробництво та зайнятість

7. Вид державного кредиту залежно від сфери розміщення боргових зобовязань (один з видів позики)

10. Дохідність, яка вказана на цінному папері, але реальна дохідність дорівнюватиме номінальній, якщо цінний папір придбаний за номінальною вартістю

12. Різновид державного кредиту при якому власники цінних паперів отримують дохід за умови включення цього номера цінного наперу у виграшний тираж погашення

14. Різновид державного кредиту при якому цінні папери реалізуються за ціною, нижчою від їх номіналу, різниця між ціною придбання і номінальною відшкодовується в момент погашення, складаючи дохід

16. Вид державного кредиту залежно від статусу позичальника

21. …. зобовязання — вид державних цінних паперів, які добровільно розповсюджуються серед населення, свідчать про внесення їх держателем коштів до бюджету і дають право на одержання фіксованого доходу протягом усього часу володіння цими цінними паперами
^ По вертикали

1. Під час отримання державних позик забезпеченням виступає ….. майно

3. Цінний папір, що свідчить про внесення її власником коштів і стверджує обовязок відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу у передбачений у ньому строк із виплатою фіксованого відсотка

5. Функція джержавного кредиту, завдяки якій здійснюється контроль за рухом вартості в обидві сторони здійснюється фінансовими структурами та кредитними інститутами

6. Обєднання кількох випущених позик в одну

8. Відмова держави від своїх боргових зобовязань

9. Функція джержавного кредиту, завдяки якій здійснюється формування централізованих грошових фондів держави та їх використання

11. Урегульовані правовими нормами відносини, в яких позичальником є держава або муніципальний орган, а кредитором — фізична або юридична особа (назвати вид кредиту)

13. Найкраще запозичені кошти спрямовувати до ……. сфери

15. Вид державного кредиту залежно від строків погашення державою боргових зобовязань

17. Погашення старої заборгованості шляхом випуску нових позик

18. Один з принципів кредитування

19. Запозичення державою або органами місцевого самоврядування коштів у фізичних та юридичних осіб — резидентів та нерезидентів (вид кредиту)

20. Різновид державного кредиту при якому власники цінних паперів отримують дохід, як правило, з розрахунку фіксованих процентів