asyan.org
добавить свой файл
1
Практична робота №19. Тема. "Використання майстрів і шаблонів"

Мета роботи. Створити документи на основі шаблонів.

Теоретичні відомості.

Шаблон – це відформатований певним чином документ – заготовка, який зберігається в окремому файлі та використовується як основа для створення нових документів певного типу.

Наприклад, аблон для створення листа, звіту, резюме, вітальної листівки, візитки тощо.

У шаблоні можуть міститися поля для введення тексту, написи, логотипи, колонтитули, рисунки.

Використання шаблонів значно полегшує роботу користувача.

Основна відмінність між документами і шаблонами полягає в їхньому призначенні:

Шаблони – це заготовка документа з готовими елементами тексту та оформлення, яка призначена для подальшого заповнення даними;

Документ – це вже підготовлений текст, можливо на основі якогось шаблону.

Шаблони зберігаються у файлах з розширенням імені .dotx та .dotm

Зазвичай вони зберігаються у папці Program Files\Microsoft Office\Templates

Пам’ятайте, у шаблонах можуть зберігатися макровіруси, тому будьте обережні, використовуючи нові шаблони від невідомого автора.

У текстовому процесорі Word 2007 усі шаблони поділяються на три групи:

 • Інстальовані - це шаблони листів, факсів, звітів та інше, які містяться у складі пакета Microsoft Office 2012;

 • Microsoft Office Onlineшаблони документів різноманітних типів(вітальних листівок, візиток, бюлетенів, сертифікатів, грамот, запрошень,заяв, календарів та інше.), які розташовані на веб – сайті Microsoft Office Online;

 • Шаблони користувача – шаблони , які створені користувачем.

Виконання роботи.

Під час роботи на ПК, дотримуйтесь правил ТБ.

Завдання 1. Створити документи на основі інстальованих шаблонів у текстовому процесорі Word 2007.

 1. Відкрити Головне меню програми Word 2007 кнопкою Office.

 2. Вибрати команду Создать – Создание документа

 3. Вибрати в списку зліва в розділі Шаблони – групу шаблонів ( Інстальовалі шаблони) Установленные шаблоны.

 4. Вибрати у списку шаблонів Стандартное резюме.

 5. Вибрати перемикач Документ в нижній частині зразка та кнопку Создать.

 6. Переглянути структуру шаблону та заповнити запропоновані поля потрібними даними

 7. Зберегти документ

Завдання 2. . Створити документи на основі шаблонів розміщених на сайті Microsoft Office Online.

 1. Відкрити кнопкою Office - Вибрати команду Создать – Создание документа . 1. Вибрати в списку зліва в розділі Шаблони – групу шаблонів Microsoft Office Online. – Карточки – Поздравительная открытка 1. Дочекатися завантаження шаблона, заповнити та зберегти.

Завдання 3. Створити новий шаблон на основі існуючого шаблону.

1.Відкрити шаблон на основі, якого створюватиметься новий.

2. Відкрити Головне меню програми Word 2007 кнопкою Office.

3. Вибрати команду Открить – у списку Тип файлу –вибрати Всі шаблони Word

4. Вибрати файл, у якому зберігається потрібний шаблон.

5. Змінити значення параметрів форматування документа, відредагувати структуру та інше.

6. Зберегти шаблон з новим іменем.

Завдання 4. Створити документ, як шаблон.

 1. Відкрити сторінку у Word - Перейти на Разметка страницы - вибрати

Границы страниц – Страница – Рамка – вибрати Рисунок – установити розміри полів .

 1. Зберегти шаблон так: кнопка Office. – Сохранить как – вибрати папку для збереження шаблону – встановити тип файла – Шаблон Word (*.dotx)

Завдання 5. Створити новий шаблон документа.

 1. Відкрити Головне меню програми Word 2007 кнопкою Office - Создать

 2. Вибрати в списку зліва в розділі Шаблони – групу шаблонів Мои шаблони.

 3. Установити у нижній частині Створити – перемикач Шаблон – ОК.

 4. Розробити макет нового шаблону, створивши написи, фрагменти тексту, поля для введення тексту, оформити та структурувати документ.

 5. Зберегти шаблон, як і всі попередні завдання у папці Пр№_19_W