asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 8 9


Overview

Додаток 3
Додаток 5


Sheet 1: Додаток 3

Додаток 3до рішення Луганської міської радивід 30.11.2010 № 2/7
Звіт про виконання спеціального фонду міського бюджету
за 9 місяців 2010 року
за функціональною класифікацією
тис.грн.
Код Видатки бюджету за функціональною класифікацією
(за шестизначним кодом)
Видатки спеціального фонду
Всього поточні (код 1000) з них: капітальні
(код 2000)
Бюджет
розвитку

оплата праці
(код 1110,1120)
оплата комунальних
послуг та енергоносіїв
(код 1160)

План на 2010 рік Виконано
за 9 місяців
2010 року
% План на 2010 рік Виконано
за 9 місяців
2010 року
% План на 2010 рік Виконано
за 9 місяців
2010 року
% План на 2010 рік Виконано
за 9 місяців
2010 року
% План на 2010 рік Виконано
за 9 місяців
2010 року
% План на 2010 рік Виконано
за 9 місяців
2010 року
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
010000 Державне управління 1,396.722 703.013 50.3 1,065.299 676.529 63.5 626.675 394.517 63.0 21.895 4.220 19.3 331.423 26.484 8.0 0.000 0.000
2,099.73500
010116 Органи місцевого самоврядування 1,396.722 703.013 50.3 1,065.299 676.529 63.5 626.675 394.517 63.0 21.895 4.220 19.3 331.423 26.484 8.0 0.000 0.000
2,099.73500
070000 Освіта 4,055.807 3,147.693 77.6 3,793.485 2,905.184 76.6 590.590 391.943 66.4 95.130 51.709 54.4 262.322 242.509 92.4 0.000 0.000
7,203.50000
070101 Дошкільні заклади освіти 780.321 627.682 80.4 766.107 613.468 80.1 0.000 0.000
4.708 4.705 99.9 14.214 14.214 100.0 0.000 0.000
1,408.00300
070201 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 2,995.904 2,303.615 76.9 2,790.875 2,118.354 75.9 569.122 381.917 67.1 77.605 44.364 57.2 205.029 185.261 90.4 0.000 0.000
5,299.51900
070202 Вечірні (змінні) школи 31.205 31.205 100.0 1.370 1.370 100.0 0.000 0.000
0.000 0.000
29.835 29.835 100.0 0.000 0.000
62.41000следующая страница >>