asyan.org
добавить свой файл
1
6.2.2. Сфера побутового обслуговування


Головна мета

Розвиток сфери побутового обслуговування населення, підвищення майстерності спеціалістів, що надають побутові послуги та поліпшення якості послуг.


Основні завдання:

  • сприяння розвитку збалансованої мережі об’єктів побутового обслуговування та її вдосконаленню для забезпечення безперешкодного отримання населенням соціально-необхідних видів послуг;

  • спонукання підприємств сфери побутового обслуговування до впровадження сучасного технологічного обладнання і новітніх технологій з метою зростання ефективності і якості їх діяльності;

  • відстеження і сприяння підвищенню заробітної плати в сфері враховуючи вимоги Генеральної, Регіональної й галузевої угод, Державного класифікатора професій працівників, що є обов'язковими при формуванні системи оплати праці;

  • з метою підвищення якості послуг, сприяння підвищенню професійного рівня робітників сфери побутового обслуговування, спостереження та аналіз кількісного та якісного складу спеціалістів, що готуються та випускаються спеціалізованими навчальними закладами м. Донецька.


Індикатори успіху

Відкриття 30 нових об'єктів побутового обслуговування.

Підвищення заробітної плати працівникам сфери до рівня не нижче 1300 грн. (враховуючи вимоги Генеральної, Регіональної і галузевої угод, Державного класифікатора професій працівників, що є обов’язковими при формуванні системи оплати праці).

Підвищення кваліфікації і професійна підготовка 1500 спеціалістів у сфері побутового обслуговування населення.

Враховуючі сучасний стан в економіці, а також при умові благотворного впливу стабілізаційних процесів на роботу підприємств сфери побутового обслуговування, доведення обсягу реалізованих послуг до 63,0 млн. грн. (зріст на 5,8 % відносно до 2010 року).


Ресурсне забезпечення

Фінансування заходів щодо розвитку сфери побутового обслуговування населення м. Донецька передбачено за рахунок коштів підприємств.