asyan.org
добавить свой файл
1Відділ освіти Петровської районної у місті Донецьку ради

Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 108

Донецької міської ради Донецької області


Щасливий випадок

Урок-гра у 7 класі

під час повторення теми

«Будова речовини»


Підготувала

учитель фізики І категорії

Каулавічуте

Ірина Леонасівна


Донецьк,2011


Щасливий випадок

Урок-гра у 7 класі під час повторення теми

«Будова речовини»

Мета. Повторити, узагальнити і поглибити знання учнів з теми «Будова речовини», формувати навички групової діяльності; сприяти розвитку мовлення, мислення, пізнавальних умінь; сприяти оволодінню методами наукового дослідження, аналізу й синтезу.

^ Правила гри. У грі беруть участь 2 команди.

1 гейм. За 2-3 хв. кожна команда повинна дати найбільшу кількість правильних відповідей. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал.

2 та 3 гейми. Ведучий пропонує командам по черзі діставати фішки з діжки, номер на фішці відповідає номеру питання. За правильну відповідь команда отримує 3 бали, за неповну відповідь – 1-2 бали, якщо команда не може відповісти на питання, відповідає друга команда.

4 гейм. Команди розв'язують задачі, правильність яких оцінює вчитель, максимальний бал -3.

5 гейм. Відгадати за описом явище, властивість або речовину (2бали).

6 гейм. Умови такі ж, як у першому геймі, але зменшується час – за 1 хвилину.

Щоб визначити, хто починає першим, командам пропонується заповнити таблицю.

В якому стані знаходяться при кімнатній температурі слідуючи речовини: вода, цукор, повітря, олово, крига, кисень, ртуть, алюміній, молоко, азот.

Твердий

Рідкий

газоподібний
1 гейм.

Питання для І команди.

 1. Всі тіла складаються з …

(молекул чи атомів.)

 1. З чого складається молекула води?

(з двох атомів Гідрогену та одного атома Оксигену.)

 1. Яким приладом вимірюється маса?

(терезами.)

 1. Як називаються тіла, які після припинення зовнішньої дії зберігають змінену форму?

(пластичні.)

 1. Як рухаються молекули в твердих тілах?

(коливаються навколо певних положень рівноваги.)

 1. Назвіть властивості газів.

(не зберігають ні форми, ні об'єму, легко стискаються.)

 1. Які сили існують між молекулами?

( сили взаємодії – притягання і відштовхування.)

 1. Де найшвидше відбувається дифузія?

(у газах.)

 1. Як називається перехід речовини з твердого стану в рідкий?

(плавлення.)

 1. Чи змінюється розмір тіла при його нагріванні?

(він збільшується.)

Питання для ІІ команди.

 1. Молекула – це…

(найменша складова частинка речовини, яка зберігає її властивість.)

 1. З чого складається молекула вуглекислого газу?

(з двох атомів Оксигену та одного атома Карбону.)

 1. Що виміряється мензуркою?

(об'єм рідини або твердого тіла.)

 1. Як називаються тіла, які після припинення зовнішньої дії відновлюють свою форму чи об'єм?

(пружні.)

 1. Як рухаються молекули в рідинах?

(більшість коливається, найбільш «швидкі» можуть переміщатися на нове місце.)

 1. Які властивості у твердих тіл?

(зберігають форму та об'єм.)

 1. Що створює тиск газів?

(удари молекул.)

 1. Внаслідок чого здійснюється дифузія?

(внаслідок хаотичного безперервного руху частинок.)

 1. Види твердих тіл.

(кристалічні та аморфні.)

 1. З чого складається атом?

(з ядра та електронів.)


ІІ гейм.

 1. Чому зменшується довжина рейку при охолодженні?

(зменшуються проміжки між молекулами.)

 1. Чому взуття, яке змазано жиром, не промокає?

(вода не змочує жирні поверхні.)

 1. Чому гілку, яка засохла, легше зламати, ніж зелену?

(в першій менша взаємодія між молекулами.)

 1. Де швидше розчиниться цукор – у холодній чи гарячій воді? Чому?

(гарячій, там швидше рухаються молекули.)

 1. Чому яблука в компоті спочатку спливають, а потім занурюються?

(змінюється їх густина.)

 1. Чи однакові молекули води в гарячому чаї та холодній газованій воді?

(так.)


ІІІ гейм. Експериментальний.

Командам пропонується завдання на картках та ряд приладів, з яких їм треба вибрати ті, що потрібні. Учні виконують завдання, відповідь записують і віддають журі.

 1. Визначити густину твердого тіла правильної форми. Що для цього потрібно і як це зробити?

(Потрібні терези та лінійка. Терезами виміряється маса тіла, лінійкою – розміри. Визначається об'єм за формулою V=a*b*c,густина розраховується за формулою ρ=.)

 1. Визначити густину твердого тіла неправильної форми. Що для цього потрібно і як це зробити?

(Потрібні терези та мензурка. Терезами визначається маса тіла, об'єм – мензуркою. Густина розраховується за формулою ρ=)

IV гейм. Теоретичний.

Командам пропонуються для розв'язання задачі.

 1. Маса криги 4050 кг, її об'єм 4,5 м3. Чи є в цій кризі порожнеча?

(ні.)

 1. Маса стальної деталі 4 кг, об'єм 0,001 м3. Цільна ця деталь чи ні?

(є порожнеча.)


V гейм. «Темна конячка»

 1. Якщо розколоти це тіло, його злам буде гладеньким. Воно при нагріванні поступово розм'якшується, починає розтікатися, доки не стане по-справжньому рідкою. Не має певної температури плавлення. Що це за тіло?

(аморфне тіло.)

 1. Про цю речовину відомо, що вона зберігає об'єм та не зберігає форму. Що це?

(рідина.)


VI гейм. «Гонка за лідером.»

 1. Чи можна заповнити посудину газом на 80%?

(ні)

 1. Чи можна отримати рідкий азот?

(так.)

 1. Чому легко перегортати сторінки книги мокрими пальцями?

(із-зі взаємодії між молекулами.)

 1. Чому в мороз скрипить сніг під ногами?

(руйнуються кристали криги.)

 1. Чому зламаний олівець не можливо з'єднати так, щоб він знову став цілим?

(недостатня відстань між молекулами для прояви сили протягування між ними.)

 1. Чи можна отримати ртуть в газоподібному стані?

(так.)

 1. Чим пояснюється мала стисливість рідин?

(маленькою відстанню між молекулами.)

 1. Для чого потрібен ареометр?

(для вимірювання густини рідин.)

 1. Яка рідина має найбільшу густину?

(ртуть.)

 1. Чи змінюється діаметр залізного дроту при нагріві?

(збільшується.)

 1. За яких умов відбувається дифузія в твердих тілах?

(при підвищенні температури.)

 1. Вода випарувалася. Чи змінилися при цьому її молекули?

(ні.)

 1. На якому явищі заснована дія спиртового чи ртутного термометра?

(залежності розмірів тіл від температури.)

 1. Молекули речовини притягуються між собою. Чому вони не злипаються?

(між ними при зменшенні відстані починають діяти сили відштовхування.)


Підсумки.