asyan.org
добавить свой файл
1

Теми контрольних робіт з предмету « Безпека життєдіяльності».


Тематика контрольних робіт по предмету розроблена по окремих варіантах відповідно до порядкового номера в журналі. Всього розроблено 10 варіантів.

Контрольну роботу необхідно виконувати власноруч у шкільному зошиті (12 аркушів)

На початку контрольної роботи потрібно написати план, а після виконаної роботи вказати використану літературу.

Варіант І.

Теми:

1.Поняття небезпеки, небезпечних ситуацій.

2.Засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіри людини.

Варіант ІІ.

Теми:

1.Класифікація небезпек за джерелами їх походження.

2.Принципи, способи та засоби захисту населення у надзвичайних ситуаціях.

Варіант ІІІ.

Теми:

1.Характеристика надзвичайних ситуацій природного і техногенного походження та їх наслідки.

2.Електробезпека в умовах побуту.


Варіант ІУ.

Теми:

  1. Природно -соціальні небезпеки та їх характеристика.

  2. Захист продуктів харчування в умовах радіактивного забруднення.

Варіант У.

Теми:

1.Сучасне урбанізоване середовище, його характеристика.

2.Укриття людей у захисних спорудах.

Варіант УІ.

Теми:

1.Біологічні фактори небезпек.

2.Надання першої медичної допомоги та взаємодопомога у разі ураження і травм.

Варіант УІІ.

Теми:

  1. Загальна характеристика техногенних небезпек.

  2. Управління безпекою життєдіяльності в Україні.

Варіант УІІІ.

Теми:

  1. Вплив негативних чинників на здоров’я людини.

  2. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

Варіант ІХ.

Теми:

  1. Описати чинники, які впливають на продуктивність праці.

  2. Хімічні чинники небезпек та їх характеристика.

Варіант Х.

1.Дія електричного струму на організм людини.

2.Характеристика природно-техногенних небезпек.


Література:

Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. – Навч.посібник. –К.:Каравела,2007.

Конституція України.- К.:Юрінком,1996.

Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини. – Навч.посібник, -К.:Знання,2000.

Миценко І.М.Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі.- Кіровоград:1998.

Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності .- Навч.посібник,- НМЦ,1997